Publisert
06.02.2018

Slik tanker du skikkelig

Lagring av drivstoff må gjøres på riktig måte. Det er mange krav og forskrifter der ute, og ikke alltid like lett å finne dem. Vera Tank viser deg hvordan. Mange er ikke kjent med gjeldende krav fra myndighetene i forbindelse med lagring av farlige stoffer. Vi har derfor laget veiledere. Vi begynte med ADR-godkjente, mobile […]

Lagring av drivstoff må gjøres på riktig måte. Det er mange krav og forskrifter der ute, og ikke alltid like lett å finne dem. Vera Tank viser deg hvordan.

Mange er ikke kjent med gjeldende krav fra myndighetene i forbindelse med lagring av farlige stoffer. Vi har derfor laget veiledere. Vi begynte med ADR-godkjente, mobile tanker, og nå også for stasjonær lagring. Dette er nødvendig, fordi det er flere enn én forskrift å forholde seg til, sier daglig leder Knut Evant hos Vera Tank.

Det kan være vanskelig å få det hele og fulle bildet, selv om du henvender deg til myndighetene og ber om svar.

Vi har selv forsøkt å få svar på hvordan vi gjør dette riktig. Kanskje er det mange som henvender seg til servicekontoret i kommunen de sogner til. Da havner du ofte ett av to steder: Enten tenker kontoret at dette er en byggesak. Det kan være riktig nok det. Plan- og bygningsloven er i høyeste grad relevant. Eller du får tips om å ringe brannvesenet. Det er fordi de er lokal myndighet for Brann- og eksplosjonsvernloven. Men det er også forskrifter innen ADR-regelverket, som er viktig i forbindelse med flytting av stasjonære tanker.

I tillegg er det kommet en tank-forskrift, som sorterer under Miljødirektoratet. Det er egentlig den folk snakker om for tiden. Det er den ferskeste forskriften. Problemer oppstår dersom du tror du har det hele og fulle bildet bare ved å forholde deg til den. Det har du nemlig ikke. «Forskrift om montering av farlig stoff» har andre momenter i seg. Den forskriften sorterer under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Pliktig risikovurdering

Tidligere var det vanlig å grave tanker ned i bakken. Ønsker om mer fleksibilitet gjør imidlertid at tanker under bakkenivå ikke er så vanlig. På gårder rundt om er det mange ståltanker som henger et par meter opp i luften, slik at drivstoff skal kunne renne ned i traktoren. Kommer du dit som tankbilsjåfør en kald februardag skal du da klatre på en glatt, rimete stålleider for å kunne fylle tanken på toppen. Den moderne varianten er PE-tanker, som står på bakken med påfylling på bakkenivå. PE har mye høyere isolasjonsevne enn stål. Det gir mye mindre kondens, som igjen kan gi korrosjonsskader i en ståltank.

Vi har selv forsøkt å få svar på hvordan vi gjør dette riktig. Det kan være vanskelig å få det hele og fulle bildet, selv om du henvender deg til myndighetene

Knut Evant

Det er viktig at de som gjør investeringer i tank for drivstoff gjør en risikovurdering, forteller Evant. Dette er nedfelt i både i Forurensingsforskriften og «Forskrift om montering av farlig stoff».

Mange bruker veilederne våre, gledelig nok. Entreprenørene som handler hos oss er selvsagt veldig opptatt av å ha alt i orden. De har også egne HMS-avdelinger; folk som er opptatt av kvalitetssikring i alle ledd. Iblant blir vi også invitert til å holde foredrag om tanksikkerhet. Vi reiser også ut til selskaper på deres eget initiativ, for å vurdere deres tankløsninger.

Bedrifter plikter å gjøre tiltak for å sikre seg mot uønskede hendelser. Det er en del av bedriftens HMS-arbeid, internkontroll-forskriften. Det kan innebære investering i tank med dobbeltvegg, barrierer der dette er naturlig, overfyllingsvarsel og overfyllingsvern.

Ser flere løsninger frem i tid

Det eksisterer en sendrektighet i dette markedet, sier Evant. Vi bytter ikke nødvendigvis ut tanker som ble kjøpt for fem eller ti år siden. Derfor er det viktig at de som gjør disse investeringene kjøper noe som er av høy kvalitet og som oppfyller de krav som finnes. Men hvem lagrer fossilt brennstoff om tyve år?

Vi sier som sant er, at det vil sannsynligvis være mange alternative kilder til energi på en byggeplass tyve år frem i tid. Vi er nok ikke ferdig med fossilt drivstoff på noen år ennå. Det finnes for eksempel mange maskiner som ikke kan driftes med batteri. Det finnes mange hybrid-løsninger, og de kan være fine. Hydrogen blir sannsynligvis også bli et vanligere alternativ. Det er mye tomgangskjøring og slike ting på en byggeplass. Vi ser også at bio-diesel seiler opp som et relevant alternativ, både i bygg- og anleggsnæringen og innen tungtransport.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur