Illustrasjon: Statens vegvesen
Emner
Publisert
15.10.2020

Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene fra Oslo og Hønefoss mot Sverige

Store innsparinger og nye metoder gjør at Vegvesenet foreslår å starte to store veiprosjekt på hovedvegene fra Oslo og Hønefoss mot Ørje og Magnor i første periode av NTP 2022-2033.

– Dette framgår av en utredning Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet som inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Regjeringen legger fra ny NTP for Stortinget våren 2021.

Vegvesenet foreslår flere nye prosjekter i første halvdel, altså før 2028. Dette er både investeringer i store prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring.

– Vegvesenet har gått gjennom 128 store prosjekter i NTP til en verdi av 600 milliarder kroner. På prosjektene vi forslår nå, har vi redusert kostnader med 50 milliarder. Det gjør at vi kan foreslå oppstart av flere nye vegprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Stor trafikk

Mellom Oslo og Ørje er den daglige trafikken på 35.000 kjøretøy ved Ski og 20.000 ved byene i Østfold. E18 fra riksgrensen ved Ørje til Bjørvika i Oslo og rv.2 ved Magnor, er viktige forbindelser mot utlandet. De er mange som pendler over grensen. Vegkorridoren har ni bo- og arbeidsmarkedsregioner i Indre Østfold, Drammen, Ringerike, Ullensaker, Kongsvinger, Årnes, Elverum, Trysil og Oslo.

– De viktigste utfordringene på hovedvegene er trafikksikkerhet og framkommelighet. Ny E18 fra Retvedt til Vinterbro er derfor svært viktig, sier Davik.

Ring 4

E16 fra Hønefoss via Jevnaker mot Gardermoen, fungerer sammen med rv. 350, E18 og E134 som en ytre ring rundt Oslo samtidig som den er en viktig veg mot utlandet.

– Det er viktig å komme i gang med E16 utbyggingen i Ringerike kommune, for å få full effekt av E16 utbyggingen i Jevnaker som åpner i 2022, sier Davik.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur