Illustrasjonsfoto. Foto: Pixabay
Publisert: 24.01.2023 

Søker elektroentreprenør til Norges mest trafikkerte tunneler

Statens vegvesen inviterer til konkurranse om drift og vedlikeholdsoppgavene innen elektro og automasjon i riksvegtunnelene i Oslo, Asker og Bærum.

Kontrakten omfatter blant annet Operatunnelen, som er Norges mest trafikkerte tunnel med en gjennomsnittstrafikk på over 100 000 kjøretøy i døgnet.

Avanserte tekniske anlegg

Alle tunnelene har avanserte tekniske anlegg til lys, ventilasjon, overvåkningssystem og andre installasjoner i tunnelen. Flere av tunnelene inneholder avanserte styringssystem og overvåkningssystem som automatisk varsler om det skjer unormale hendelser i tunnelene.

Viktig for sikkerheten

– Det er et veldig viktig oppdrag for at mange trafikanter skal komme seg trygt fram. Her skal man sørge for å ha kontroll på at alt fungerer slik det skal i tunnelene, samtidig som at man skal hindre trafikken minst mulig når det er behov for vedlikehold og utbedringer, sier prosjektleder Tom Ferdinand Luther i Statens vegvesen.

Premierer nyskaping

Statens vegvesen er aktive på forskning og utvikling og oppfordrer entreprenørene til å være aktive og foreslå forsknings- og utviklingsprosjekt som en del av kontraktsgjennomføringen. Det vil kunne gi entreprenørene økt kompetanse, de beholder eventuelle maskiner og utstyr etter forsøkene og det vil kunne gi konkurransemessige fortrinn i forhold til konkurrentene.

Kontrakt i minst fem år

Kontrakten har en varighet på fem år fra 1. september 2023, men opsjon på forlengelse i inntil fire år. Den inneholder 25 tunneler ved oppstart, men i løpet av kontraktsperioden blir også de fire nye tunnelene på E18 Vestkorridoren og E16 Bjørum-Skaret inkludert i kontrakten.

Konkurransen er lyst ut i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Frist for å levere tilbud er 10. mars 2023.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur