Agnete Masternes Hanssen (Ap), fylkesråd for samferdsel. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski
Publisert: 06.05.2022 

Søker innovative partnere

Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune setter nå i gang det første nordnorske StartOff-prosjektet – for å skape bedre tjenester med ny teknologi.

– Målet er å få bedre informasjon om hvilke ulike transporttyper som beveger seg på vegene våre, sier divisjonsdirektør for samferdsel i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi. Slik detaljert trafikk- og transportdata er viktig beslutningsgrunnlag for oss som vegeier og samfunnsutvikler. Samtidig er det viktig for oss å være proaktiv og se hvilke muligheter ny teknologi gir oss for å tilby bedre samferdselstjenester, kommenterer han.

Et av flere innovative samferdselsprosjekter i Troms og Finnmark

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) er fornøyd med å lede en framoverlent divisjon.

– Fra før har vi blant annet prosjekter på deteksjon av snøskred, bedre framkommelighet på smale veger og intelligente døgnhvileplasser. Jeg er fornøyd med at vi har en slik framtidsrettet samferdselsdivisjon i Troms og Finnmark, kommenterer hun.

Håper på regionale leverandører

StartOff er en metode for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser.

– Gjennom dette StartOff-prosjektet ønsker vi å utfordre markedet til å utvikle en mer automatisert løsning som klarer å skille ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gående og syklende, sier prosjektleder Eirik Selmer. Konkurransefasen vil foregå i mai og juni, og vi håper å ha utviklet en prototype før jul, sier han.

Nettside

— Vi er interessert i å komme i kontakt med alle som har gode ideer til hvordan behovet vårt kan løses, sier prosjektlederen. Særlig er det kanskje bedrifter som jobber med kunstig intelligens, sensorikk, objektgjenkjenning eller lignende som er mest interessante.  Vi har avdekket behov for bedre løsninger – og vi tror det er leverandørene som kan sitte med de beste ideene og løsningene. De som er interessert i prosjektet kan finne mer informasjon her.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er initiert og ledet av finnmarksdelen av samferdselsdivisjonen, men samtidig er det tett samarbeid med fagmiljøer både i Troms og Statens vegvesen.

– Vi får god bistand fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonalt program for leverandørutvikling til å rigge det anskaffelsesfaglig i prosjektet, sier Selmer.

– I tillegg har vi med oss fagmiljø innen teknologi fra resten av divisjonen i tillegg til Statens vegvesen. Det er en fordel å samarbeide bredt for å finne de beste løsningene, avslutter han.

Fakta om StartOff:

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av startupvennlige anskaffelser. StartOff tilbyr veiledning og prosjektstøtte til oppdragsgiver og leverandør i en tilrettelagt prosess. Ordningen administreres av DFØ og utføres i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og Leverandørutviklingsprogrammet.

Sammenlignet med andre ordninger for anskaffelse av innovasjon er StartOff innrettet for mer avgrensede problemstillinger med kortere prosjektlengde og mindre kontraktsbeløp. Et StartOff-prosjekt kan resultere i en ytterligere anskaffelse, men selve StartOff-prosjektet begrenser seg til 18 uker med utvikling av en enkel prototype.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur