Slik blir den nye bruen på E6 over Reisaelva. Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 30.11.2023 

Søker utbygger til Storslett bru på E6 i Troms

Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å bygge ny bru på E6 over Reisaelva i Nordreisa kommune.

Den nye bruen skal bygges på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Bruen består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955. De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes og har både vekt- og høydebegrensninger.

E6 gjennom Nordreisa er hovedveien mellom Finnmark og resten av Norge. Eneste omkjøringsvei er via Finland. Storslett bru har en gjennomsnittlig trafikk på 5000 biler i døgnet.

Den nye bruen skal bygges i dagens veilinje. En bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Ny bru skal bygges på land

Statens vegvesen tar i bruk en byggemetode som kun har vært brukt på 3-4 bruer i Norge tidligere. Hovedspennet på den nye bruen over Reisaelva skal bygges på land, og Statens vegvesen har leid en fotballbane like ved til byggearbeidet.

– Vi bygger den nye hovedbruen på fotballbanen. Når den er ferdig frakter vi den bort og skyver den på plass over elven. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle bruen, og veien legges om over denne. Deretter blir gammelbruen dratt av og fraktet til fotballbanen der den demonteres og hugges opp. Nye brukar blir bygget når de eksisterende er fjernet. Så kan den nye bruen flyttes over på de nye brukarene. Vi vil trenge en helg uten trafikk når den siste operasjonen skal gjøres, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen.

Blir ikke midlertidig bru

Planleggingen av bruen har tatt lang tid. En av grunnene er at Statens vegvesen hadde tenkt å bygge en midlertidig bru nedstrøms, mens de gamle bruene ble revet. Dette har de gått bort fra da de valgte den nye byggemåten.

– Hovedspennet på midlertidig bru hadde blitt 70 meter langt. Det hadde både blitt vanskelig å bygge og svært kostbart å leie en midlertidig bru, sier Kleven.

Fristen for å levere anbud er 15. februar 2024. Planen er at entreprenøren som får oppdraget skal starte opp i løpet av våren 2024, og at ny bru over Reisaelva kan åpne for trafikk høsten 2026.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur