Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen
Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

Spektakulært spetakkel på Gjøvikbanen

EMNE: Bane
PUBLISERT: 03.januar.2018

Gjennom hele 2017 er det gjort omfattende sporvedlikehold på alle banestrekninger. Skinnesliping utgjør en viktig del av dette arbeidet, og like før jul avsluttet Baneservice sesongen på Gjøvikbanen i tospann med Speno International SA.

Det kan sies mye om Gjøvikbanen, men fattig på krappe kurver er den ikke. Med utgangspunkt i positive erfaringer fra blant annet Flåmsbana, ble det derfor besluttet å foreta såkalt asymmetrisk sliping av alle kurver med radius under 500 meter. Slipemetoden innebærer blant annet at den opprinnelige symmetriske profilen på skinnehodet endres slik at togene kan styre gjennom krappere kurver med mindre mekanisk slitasje.

Lønnsomhet og miljøgevinster

Det koster å slipe skinner, men erfaringer fra Ofotbanen og Nordlandsbanen etterlater ingen tvil om at det lønner seg. Først og fremst fordi sliping forlenger levetida på skinnene, sier maskinkoordinator Jan Barkerud i Bane NOR Infrastruktur, Område Øst.

Ett enkelt skift med slipetoget koster om lag en halv million kroner. Det er naturligvis mye penger, men ingenting i forhold til årlige besparelser på budsjettet for innkjøp og utskifting av skinner, påpeker han.

Vi oppnår også miljøgevinster i form av redusert energibruk, støy og økt komfort som gagner både samfunnet, reisende og naboer til jernbanen, sier Barkerud og legger til at det allerede har kommet positive tilbakemeldinger fra lokomotivførere om roligere og mer stødig gange på togsettene som trafikkerer strekningen mellom Oslo S og Gjøvik.

Mange i sving

Skinneslipingen på Gjøvikbanen ble unnagjort i løpet av et par arbeidsuker i førjulsstrida. Et sammensatt beite av flinke folk fra Norge og Italia utgjorde arbeidslaget om bord.

Vi er ansvarlige for fremføring og sikkerhet. I tillegg fikser og ordner vi mye av det praktiske som forsyninger av dieselolje, tilgang til vann og strøm og den slags. Selve slipejobben overlater vi til italienerne, sier maskinfører Åsmund Stenersen i Baneservice

Han berømmer Bane NOR for gode forberedelser og godt samarbeid, og retter en spesiell takk til smidige og løsningsorienterte togledere. Bane NOR hadde også mannskaper i sving under slipetoktet, blant annet for å ivareta ansvaret koordinering, men også for å passe på at det ikke oppstod brann eller andre skader på egen infrastruktur og andres eiendom og eiendeler.

Nabovarsling av støy

Det går ikke akkurat stille for seg når slipetoget ruller gjennom natta. Men så er det da heller ikke beskjedne dimensjoner over maskineriet som er i bruk.

Slipetoget er 113 meter langt og veier 400 tonn. Under panseret sitter en motor på 4 500 hestekrefter. 48 slipesteiner, likelig fordelt på begge skinnestrenger, sørger for vellykket sliperesultat både i kurver og på rettstrekninger.

Støyen fra slipetoget innebærer at det er nødvendig med forhåndsgodkjenning fra helsemyndighetene i berørte kommuner langs strekningen. Varsling av alle som blir berørt av nattestøy hører også med. I dette tilfellet ble det sendt ut varsel til om lag 20 000 naboer fra Gjøvik i nord til Grefsen i sør.

Det meste tyder på at de fleste fikk det med seg, og kan hende benyttet en og annen jernbaneentusiast anledningen til å knipse bilder når det rullende fyrverkeriet passerte nabolaget.