Ny bru
Publisert: 28.05.2020 

Spennende bruoppdrag

Peab Anlegg har signert kontrakt med Innlandet fylkeskommune om å erstatte Einunna bru på fylkesveg 29 i Alvdal og Folldal kommuner. Kontrakten har en verdi på ca. 34 millioner kroner eks. mva.

Eksisterende Einunna bru er en flaskehals for tungtransporten på fylkesveg 29. Med ny bru vil denne flaskehalsen bli fjernet.

− Vi synes dette er et spennende oppdrag, og gleder oss veldig til å komme i gang med anleggsarbeidene. Det er motiverende å få jobbe med et prosjekt som vil bidra til en tryggere trafikksituasjon ved denne bruovergangen, sier prosjektansvarlig Gøran Fossmo i Peab Anlegg.

Peab Anlegg skal etablere den nye brua nedstrøms for eksisterende bru. Tilstøtende vei, med en strekning på cirka 650 meter, skal rettes opp for å optimalisere veilinje mot ny plassering av bru over elven.

− Eksisterende Einunna bru vil være åpen for trafikk under hele anleggsperioden, og helt til den nye brua kan påsettes trafikk, forteller Gøran.

Den nye brua skal bygges som en nettverksbuebru med buer i limtre og med stålstag.

− Når ny bru er trafikksatt, skal vi rive og fjerne eksisterende bru. Som en del av prosjektet skal vi også samle to avkjøringer på østsiden av brua til én felles avkjøring, sier Gøran.

Peab Anlegg starter opp med forberedende arbeider i første halvdel av juni 2020, og prosjektet skal være ferdigstilt i september 2021.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur