Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Spordrift er der de skal være
Spordrift er der de skal være

Spordrift er der de skal være

– Vi er der vi skal være, vil jeg si. Det betyr at vi er inne i en prosess frem mot oppstarten den 1. juli, og at vi har fattet de beslutninger som er nødvendig så langt.

EMNE: Bane
PUBLISERT: 08.mai.2019

Interimsleder Stein O Nes hadde ansvaret for de forberedende arbeidene for etableringen av Spordrift AS og for å legge fram saker for styret i Spordrift AS frem til administrerende direktør Henning Bråtebæk tiltrådte første april. Og den daværende daglige lederen er overhode ikke arbeidsledig, kan han forsikre:

Stortingsvedtak

– Selskapet ble jo opprettet på bakgrunn av et regjeringsvedtak om å konkurranseutsette basis drift og vedlikehold av jernbanenettet. Vedtaket om å opprette et selskap ble fattet av styret for Bane NOR i oktober i fjor, og i desember ble fremdriftsplanen for konkurranseutsetting og for opprettelsen av selskapet vedtatt. Den tilsier som sagt at vi skal kjøre i gang fra første juli, dvs at fra da skal Spordrift AS levere basis drift og vedlikehold til Bane NOR SF, og det skal vi få til, slår han fast.

– Hva er viktigst for dere akkurat nå?

– Det vi har øverst på agendaen for selskapet akkurat nå, er å få på plass en organisasjonsmodell. Bane NOR besemmer hva som skal utføres av leverandører og de arbeider også med sin nye organisasjosnmodell. Den er allerede drøftet med fagforeningene, og jeg er rimelig sikker på at Spordrifts organisasjon kommer på plass i førstkommende styremøte.

– Kan vi få noen lekkasjer om dette?

– Vel, det er jo ikke den helt store hemmeligheten, humrer han: Hovedkontoret skal ligge i Oslo, og den løpende feilrettingen må nødvendigveis være der jernbanen er, slik at det neppe blir store endringer fra i dag geografisk sett.. I alle fall kan vi si at det i hovedsak vil bli slik det er. Vi er selvsagt opptatt av å bygge en organisasjon som vil stå seg godt i konkurranse mot andre tilbydere. Til 1. juli vil ansatte i Bane Nor som arbeider med basis drift og vedlikehold overføres til Spordrift AS ved virksomhetsoverdragelse. Spordrift AS vil være et datterselskap av Bane NOR. Når første konkurranse iverksettes i 2021 vil nye eiere overta Spordrift AS. Første konkurranse vil være om Sørlandsbanen.

Administrerende

– Hvilken bakgrunn har den nye administrerende direktøren?

– Han har bakgrunn både fra NSB og Jernbaneverket, og er i dag direktør for lufthavntjenester ved Oslo Lufthavn AS.

– Hva vil bli de viktigste oppgavene når han tar over?

– Det vil ganske enkelt være å videreføre den prosessen som vi er inne i, og som styret for selskapet har lagt føringer for. Dette er en omfattende prosess, og det er mange detaljer som skal på plass før vi kan si at vi er skikkelig i gang, noe vi har en deadline på, nemlig første juli.

– Men du opplever at dere er der dere skal være i forhold til det? Ingen skjær i sjøen?

– Som sagt er dette en ganske omfattende prosess. Tross alt skal drift og vedlikeholdsarbeidene til hele jernbanenettet gradvis konkurranseutsettes. Da er det mange ting å tenke på, virksomhetsoverdragelse følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, vi skal ha stor oppmerksomhet på informasjon til ansatte og tillitsvalgte sat alt som skal til for å etablere et selskap med 1200-1400 ansatte sier Nes.

– Vi må etablere en kostnadseffektiv produksjonsbedrift så vi står rustet til å konkurrere med andre entreprenører. Dette er en konkurranseutsetting i stort format og i et sjeldent stort omfang, i hvert fall innen jernbanesektoren.

– Vi har fått en oppdrag, og forholder oss til det. Jeg har jobbet lenge i dette systemet, og er som jeg var inne på, opptatt av at det som skjer, følger det regelverket, slik at vi kan overlevere et selskap som er klar for de oppgavene det skal løse, sier han til slutt.