Foto: Sporveien
Publisert
11.11.2020

Sporveien er nominert til årets Lean-prosjekt

Sporveien er nominert fordi det er et eksempel til etterfølgelse på godt forbedringsarbeid. «Fra push til pull med 5S-kultur» viser Sporveien hvordan man kan gå i fra å «pushe» til at man skulle bruke Lean-metodikk i en organisasjon. Prosjektet har vært en ubetinget suksess og viser hvordan man jobber systematisk med kontinuerlig forbedring. 5S-metodikken ble benyttet og man fikk gode resultater, som igjen skapte pull og etterspørsel etter i å ta i bruk Lean i store deler av Sporveien.

Lean-satsingen og prosjektet til Sporveien har god forankring på flere ledernivåer og involverer alle ansatte hvor fokus er bedriftsdemokrati og samspill. Tilnærmingen er justert underveis basert på tilbakemeldinger, modenhet og engasjement hos ledere og medarbeidere. Det er godt samarbeid med tillitsvalgte og fagforening og prosjektet og Lean-satsningen er i sin helhet støttet av Sporveiens egne Lean-spesialister.

«Fra push til pull med 5S-kultur» er én av seks finalister i kåringen av årets Lean-prosjekt. De andre finalistene er:

ASAP Norway
prosjekt "Lean ASAP"

Austevoll Laksepakkeri AS
prosjekt "Ytelsestap på grunn av endring i leveringsmåte for fisk"

Oslo universitetssykehus HF
prosjekt "Ressursgruppe Pakkeforløp kreft"

Skatteetaten
prosjekt "Kompensasjonsordning for næringslivet"

Sporveien v/Infrastrukturenheten, Banesjef T-bane
prosjekt "Fra push til pull med 5S-kultur"

Sykehuset Telemark HF
prosjekt "Operasjon 2020 - Forbedring av pasientforløpet til operasjon"

 

Lean Forum Norge arrangeres av NHO, LO, KS, Forskningsrådet, Sintef, NTNU, Norsk Industri og Siva.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur