Fra arbeidet ved Majorstua holdeplass. Foto: Katrine Holland / Sporveien
Publisert: 15.03.2021 

Sporveien kjøper skinnepussere til trikk og T-bane

Styret i sporveiskonsernet vedtok i går å gå videre med planene om å anskaffe skinnepussemaskiner til trikk og T-bane. Dette innebærer at Sporveien investerer i helt sentrale verktøy for vedlikehold av infrastrukturen, og et arbeid som frem til i dag er blitt ivaretatt av innleide ressurser. Det vil imidlertid ta omlag et år før maskinene er på plass.

Sporveien investerer nå i nytt materiell for å vedlikeholde skinnegangen for trikk og T-bane i Oslo og Viken. To skinnepussere skal anskaffes, en for infrastruktur trikk og en for infrastruktur T-bane. Arbeidet med anskaffelsen er i startfasen og materiellet er planlagt å være på plass i løpet av et år. Sporveien etablerer nå et forprosjekt, deretter vil en anskaffelse detaljprosjekteres, før det inviteres til en regulær anbudsprosess blant leverandørene.

Det er investert milliardbeløp i skinnegående infrastruktur de siste årene og med egne skinnepussere får Sporveien en helt ny mulighet til å forebygge skader og ivareta skinnegangen. Sporveien har tidligere leid inn nødvendig materiell ved behov. Innkjøpet av skinnepussere begrenser også behovet for å slipe skinner med den hyppigheten man hittil har hatt behov for.–Innleie av slipekapasitet en gang i året som hovedvedlikehold er ingen god løsning. Forfallet går raskere enn det, og nye skinnepussere forebygger slitasje og reduserer behovet for sliping, sier Thor Georg Sælid, banesjef for T-banen. Den årlige slipingen i ekstern regi vil fortsatt foregå, men i mindre omfang sammen med Sporveiens egne skinnepussere.

Historien til ideen om egne pussemaskiner kan følges med varierende intensitet, helt tilbake til 2010 – der foreningene også har spilt en helt sentral og konstruktiv pådriverrolle.

Pusse, ikke slipe

Anskaffelsen Sporveien skal gjøre er skinnepussemaskiner og ikke skinneslipere. En skinnesliper innebærer en fullprofilert slip av hele skinnehodet. En skinnepusser tar overflaten av skinna og sørger for en best mulig kontaktflate mellom hjul og skinne. Pussingen kan gjøres løpende for å få et best mulig friksjonsforhold mellom hjul og skinne.

Det betinger selvsagt at skinnen i utgangspunktet er i orden, uten store bølgedannelser, sier fungerende banesjef for trikken, Ole Jonny Stavheim. Da kommer skinnesliperen inn, den blir aldri borte – men det kan slipes mye mindre hyppig.

Gevinsten er en skinne med opptil 60% lenger levetid, innfestingen – over- og underbygging varer lenger. Hjulene går på en bedre skinnegang, det vil føre til lengre intervaller mellom hver gang de må dreies, det blir mindre slitasje på vognkomponenter – spesielt de gummikomponentene som sitter rundt hjulene i boggien. Forløpende pussing av skinner vil også bidra til mindre støy fra trikker og T-baner.

Litt forskjellige løsninger

Konstruksjonene for de to driftsartene vil avvike noe. For trikkens del vil det mest rasjonelle være en maskin som raskt kan forflyttes i trange bygater, der sporgeometri og kurvatur setter begrensninger. Det vil også gi åpninger for montering av tilleggsutstyr, slik at pusseren kan brukes til andre ting. Den vil ha gummihjul for transport, men vil ta i bruk trikkehjulganger for pussing av skinner på byspor og forstadsbane. For T-banens del vil det bli en løsning der pussemaskinen er en tilhenger som kan monteres på en av baneavdelingens arbeidsmaskiner.

Gleder seg til første skinnepuss

–Kompetansen rundt skinner og overflatebehandling har økt sterkt de siste årene, sier Thor Georg Sælid. Tidligere kartlegging konkluderte med at dette ville være så krevende både maskin- og kompetansemessig at det ikke var mulig å forsvare en investering i eget materiell. Så har teknologi og muligheter knyttet til skinnepussere utviklet seg, og Sporveien har derfor besluttet at det er fornuftig å gå til anskaffelse av eget materiell forteller Sælid og Stavheim som begge gleder seg til å ta i bruk det nye materiellet når det ankommer Oslo.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur