Sporveien anbefaler å la bilen stå når anleggsarbeid starter i Storokrysset førstkommende mandag 19. september. Foto: Sporveien
Publisert: 16.09.2022 

Sporveien skifter trikkespor og sporveksler i Storokrysset

Mandag 19. september starter Sporveien arbeidet med å skifte spor og sporveksler i Storokrysset. Trikken får midlertidige holdeplasser ovenfor og nedenfor krysset, og det blir redusert fremkommelighet for biltrafikken i perioden arbeidet pågår.

– Storokrysset er i utgangspunktet et tungt trafikkert kryss, og med anleggsarbeid midt i krysset blir trafikkavviklingen ekstra krevende. Vi håper flest mulig bilister velger å reise kollektivt eller finner alternative kjøreveier mens vi gjør høyst nødvendig vedlikehold for trikken i Storokrysset. Trafikk til Kjelsås og Grefsen bør vurdere å svinge av ved Sinsen eller Tåsen, og unngå Storokrysset, sier Tone Manum, banesjef trikk i Sporveien.

Arbeid i to faser: Sporveien starter arbeidet 19. september med å bytte ut spor og sporveksler i krysset utenfor Comfort Storo i Grefsenveien 56. Etter 10 dager flyttes arbeidene ned til området rundt trikkeholdeplassen. Midlertidige holdeplasser markert i blått. Illustrasjon: Sporveien

Anleggsperioden strekker seg fra mandag 19. september til trikken kjører som normalt igjen, fra tirsdag morgen 11. oktober. Skinner og sporveksler i Storokrysset er veldig slitt og må skiftes før vinteren kommer. Det vil samtidig bli lagt ny asfalt rundt trikkeskinnene.

Arbeidet er delt inn i to faser hvor det jobbes på forskjellige plasseringer i krysset. Det er planlagt å jobbe dag og kveld fra klokken 07-23. Noe nattarbeid vil også være nødvendig, og Sporveien varsler berørte naboer i forkant av nattarbeidet.

– Når vi er ferdig vil Storokrysset være langt bedre for trikken og passasjerene, og ny asfalt rundt trikkeskinnene vil være et pluss for annen trafikk, sier Manum.

Midlertidige trikkeholdeplasser

Trikken vil ikke kjøre over Storobrua i anleggsperioden.

Det blir derfor etablert en midlertidig trikkeholdeplass øverst i Grefsenveien, rett nedenfor Storokrysset og innkjøringen til Vitaminveien. Holdeplassen står klar onsdag 21. september, men inntil denne tas i bruk er siste stopp før Storo Grefsenveien trikkeholdeplass. Dette gjelder altså mandag 19. og tirsdag 20. september. I løpet av siste hele dag i anleggsperioden, mandag 10. oktober, vil den midlertidige holdeplassen bli fjernet.

På motsatt side av krysset kommer det også en midlertidig holdeplass der trikken normalt svinger inn mot Grefsen vognhall. Denne vil betjene reisende til og fra Kjelsås.

Trikken til og fra Kjelsås vil i byggeperioden gå via Trondheimsveien. For oppdatert reiseinformasjon og rutemønster, bruk Ruter-appen, eller se Ruter.no

– La bilen stå, reis kollektivt

For gående og syklende blir det få endringer, men fotgjengerfeltet over trikkeholdeplassen vil bli stengt i perioder.

– Vi oppfordrer alle i området til å la bilen stå og reise kollektivt de to siste ukene før høstferien. Det er mitt klare råd hvis man skal ferdes i området de neste ukene. I tillegg er det viktig å følge skilting rundt Storokrysset, både for bilister, gående og syklende, sier banesjef trikk Tone Manum i Sporveien.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur