Foto: Sporveien
Publisert
06.10.2021

Sporveiens arbeider nedenfor Storokrysset er i rute

Sporveiens oppgradering av Sandakerveien skrider frem. Grefsenveien nedre-prosjektet i Trikkeprogrammet er i rute og nå går arbeidet over i ny fase.

Ved overgangen til neste fase blir det to netter med nattarbeid i Sandakerveien og én kveld med buss for trikk:

  • Fredag 8. oktober: Nattarbeid for å asfaltere og fjerne enkeltsporet til trikken. Det blir trikk på begge trikkespor gjennom helgen.
  • Mandag 11. oktober: Forberedende arbeider frem til kl 23. Det settes inn buss for trikk fra kl 20 og ut driftsdøgnet.
  • Tirsdag 12. oktober: Nattarbeid for å flytte enkeltsporet til trikken og oppstart ny byggefase.

I den kommende byggefasen vil Sandaker senter holdeplass være stengt fra tirsdag 12. oktober. Holdeplassen vil være stengt noen uker frem i tid, frem til den oppgraderte Sandaker senter holdeplass kan tas i bruk. Plasseringen av holdeplassen vil som før være utenfor Sandaker senter. I perioden hvor Sandaker senter holdeplass holdes stengt, vil nærmeste trikkeholdeplasser være Grefsenveien og Torshov.

– Sporveien har forståelse for at det kan være krevende å bo og ferdes i et område der det bygges. Vi er bevisst på å holde antall netter med nattarbeid til et minimum, og forsøker etter beste evne å ta hensyn til beboere i området – blant annet ved å unngå å arbeide i innsovningsperioden mellom kl 23 og 01. De fleste arbeider legges til dagtid og på hverdager, men enkelte ganger må nødvendige oppgaver utføres når trikken er ute av drift. Vi vil takke alle beboere og næringsdrivende i området for forståelsen gjennom anleggsperioden, og vi håper alle vil synes at resultatet blir bra til slutt. Grefsenveien nedre-prosjektet er som helhet planlagt ferdigstilt i desember 2021.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur