Veidekke har forsket frem en miljøasfalt som reduserer karbonfotavtrykket med opp mot 80 %. Daniel Framnes i arbeid på utlegger.
Emner
Publisert
06.01.2022

Stanser hydrogenprosjekt

Veidekke legger prosjektet med hydrogen som mulig energibærer for skip og asfaltproduksjon på is inntil videre. Nødvendige investeringer blir for høye og den økonomiske risikoen blir for stor med de forutsetninger som hittil har vært førende for prosjektet.

– Veidekke skal fortsette med å kutte klimautslipp fra vår virksomhet, og vårt ønske om å konkurrere på bærekraft er på ingen måte svekket. Men når vi ser på de betydelige investeringene og den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under i dag (6-8 måneder), mener vi at risikoen rett og slett blir for stor. Vi har derfor valgt å stanse prosjektet i sin nåværende form, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Dialogen fortsetter med samarbeidspartene i de neste ukene for å se om det er mulig å fortsette prosjektet på andre premisser med en annen risikoprofil for Veidekke.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur