Publisert
27.02.2019

Står i stormen for grønnere byer

To kvinner fra hver sin europeiske hovedstad har tatt opp kampen mot biler i byen. Det har gitt dem massiv kritikk, men også internasjonal annerkjennelse og jubel. I mai står de på scenen når URBAN FUTURE Global Conference arrangeres i miljøhovedstaden Oslo. I går ble hele programmet for URBAN FUTURE Global Conference lansert. Det er […]

To kvinner fra hver sin europeiske hovedstad har tatt opp kampen mot biler i byen. Det har gitt dem massiv kritikk, men også internasjonal annerkjennelse og jubel. I mai står de på scenen når URBAN FUTURE Global Conference arrangeres i miljøhovedstaden Oslo.

I går ble hele programmet for URBAN FUTURE Global Conference lansert. Det er en konferanse som arrangeres årlig og har fokus på utviklingen av bærekraftige byer. I år er det miljøhovedstaden Oslo ved byråd Hanna E. Marcussen som er vertskap.

Verdens byer ser til Oslo i år som vi er miljøhovedstad og jeg gleder meg til å være vertskap for denne konferansen. Byer går foran og viser hvordan vi kan løse klimakrisen. Det haster med å snu skuta og vi er i full gang med arbeidet. Nå blir det bra å få samlet mange kloke hoder på samme sted for å lære av hverandre, sier Marcussen som er byråd for byutvikling i Oslo.

Kvinner tar lederskap for bilfrie byer – fra Oslo til Wien

Blant temaene under konferansen er lederskap, sirkulærøkonomi og bilfritt byliv. Og det er nettopp bilfritt byliv som er byråd Marcussen sin fanesak. Dette engasjementet deler hun med sin «kollega» viseordfører i Wien, Maria Vassilakou.

Vassilakou er Wiens første «grønne» viseordfører og mener befolkning i byen ikke skal trenge å være avhengig av å eie egen bil, men heller møte et godt kollektivtilbud som gjør at innbyggerne parkerer bilen.

Både byråd Marcussen og viseordfører Vassilakou skal stå på scenen under konferansen i mai, og begge to var tilstede under dagens programslipp på DOGA i Oslo.

Et godt sted for barn er et godt sted for alle

Vassilakou mener at alle som er interessert i byutvikling må stille seg selv følgende spørsmål: er byen vår et godt sted for barna våre?

Barn trenger det alle trenger for å ha et godt liv: åpne plasser, områder for lek og utfoldelse, rekreasjon. Det å kunne kjenne igjen naturen i byen sin og ikke minst ha områder der de kan kjenne seg trygge.

Hun forklarer at de ikke har fokuset utelukkende på å forby biler i Wien, men gjøre alternativene mer attraktive.

Vi må tenke nytt rundt hvordan vi benytter gatene våre. Her er det et enormt potensial. Gater er til for å deles og brukes av flere enn bilister. Det er det vi vil vise innbyggerne våre.

Den østerrikske viseordføreren har også utvidet kollektivtilbudet i byen, samtidig som hun har redusert prisene. Det kan sies å være en suksessoppskrift. Siden 2012 har nemlig antall reisende med kollektivt dobbelt seg, fra 350 000 til 650 000.

Sykkelaktivisten fra Berlin

I forbindelse med programslippet kom flere av foredragsholderne til DOGA for å presentere seg og gi de oppmøtte en liten smakebit på hva de kan forvente seg under konferansen i mai.

Blant disse var Tysklands mest kjente sykkelaktivist Heinrich Strößenreuther. Strößenreuther er mannen bak sykkelloven i Berlin som blant annet sikret byen 1600 km med sykkelstier på flere hovedveier og 100 km med en egen «Autobahn» for sykkelpendlere.

Sivil ulydighet og intens jobbing førte til at 105 000 berlinere undertegnet sykkelloven som ble vedtatt av et overveldende politisk flertall.

Klimavennlige gravlunder

Urban Future handler om hele byen, og det er ikke bare utslipp i forbindelse med transport på veiene som må ned. Byene er i ferd med å miste biologisk mangfold – noe som rammer parker og friluftsarealer

Det vet Magnus Nielsen fra Gravferdsetaten. Han er primus motor bak klimasatsningen på flere gravlunder i Oslo. Også han var på plass under dagens programslipp. Tiltak som er iverksatt på gravlundene er blant annet er elektrifisering av gartnerredskaper, slutte med sprøyting og heller bruke damp samt planting av blomster som tiltrekker seg bier

For sitt engasjement er Nielsen utnevnt som en av flere ambassadører for miljøhovedstadåret.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur