Bildet viser området arbeidet skal foregå i og markeringen i rødt viser hvor den nye løsningen skal etableres. Illustrasjon: Google Maps
Publisert: 21.12.2022 

Starter gang- og sykkelveiprosjekt E18 Skøyen-Dronning Blancas vei i januar

Statens vegvesen starter i januar 2023 arbeidet med å breddeutvide eksisterende gang- og sykkelvei til sykkelvei med fortau forbi Ferd stadion på Bygdøy.

Den nye løsningen, når den er ferdig, blir en 4 meter bred sykkelvei og et 2,5 meter bredt fortau. Det blir også etablert en grønn rabatt og høyt flettverksgjerde mot Ferd stadion, tilsvarende dagens løsning.

Løft for trafikksikkerhet og fremkommelighet

Som del av prosjektet skal eksisterende gangbru over E18 forlenges og eksisterende klubbhus til Ferd stadion vil bli sanert og revet. Prosjektet vil gi et løft for både trafikksikkerhet og fremkommelighet.

– Arbeidene vil foregå i perioden januar 2023 til høsten 2023. Entreprenør vil starte med forberedende arbeider i begynnelsen av januar, sier byggeleder i Statens vegvesen, Silvia Krogh.

Entreprenøren som skal utføre arbeidene på vegne av Statens vegvesen er Østlandske Vei og Betong AS.

Kan bli ulemper i anleggsperioden

Fremkommelighet for gående og syklende og hensyn til nærmiljøet vil bli ivaretatt så godt som mulig gjennom hele anleggsperioden, men et slikt anlegg kan føre til ulemper.

– Noen arbeidsoperasjoner for dette prosjektet vil bli støyende. Bygdøyveien vil holdes så ryddig som mulig, men noen avvik kan forekomme i anleggsperioden, understreker Krogh.

Det er sendt ut informasjon i postkassene til nærmiljøet om oppstarten for dette prosjektet. Det vil også ved behov bli sendt SMS-varslinger i anleggsperioden til nærmiljøet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur