Foto: Statens vegvesen
Publisert: 03.10.2023 

Starter opp strekningsmåling av fart mellom Melbu og Stokmarknes

Den 4. oktober starter Statens vegvesen strekningsmåling av fart (S-ATK) på fylkesvei 82 mellom Melbu og Stokmarknes.

Det har i mange år vært problemer med for høy fart på strekningen mellom Melbu og Stokmarknes, der politiet har beslaglagt mange førerkort, og bøtelagt enda flere førere.

– Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart, sier Jørgen Bysveen, seniorrådgiver på trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Vi jobber forebyggende med trafikksikkerhet, og ved å senke hastigheten på strekningen, reduserer vi faren for ulykker, og sparer liv og helse.

Starter opp måling 4. oktober

Den 9,2 kilometer lange strekningen fra Husby til Hadselhamn, som ble godkjent for S-ATK i fjor, er nå ferdigstilt og starter opp onsdag 4. oktober klokken 12:00. Det vil måles gjennomsnittsfart i begge retninger.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gjennomsnittsmålinger (streknings-ATK), og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, politiet og Statens vegvesen

I fjor vurderte Nordland fylkeskommune, politiet og Statens vegvesen strekningen opp mot gjeldende kriterier for anleggelse, Nordland fylkeskommune stilte økonomiske garantier, og S-ATK ble godkjent i november. Våren og sommeren har blitt brukt til planlegging, bygging og testing.

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur