Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Starter på Kjøsnestunnelen
Starter på Kjøsnestunnelen Foto: Silje Drevdal / Statens vegvesen

Starter på Kjøsnestunnelen

Støylsnestunnelen i Jølster blir 6,5 kilometer lenger, og den nye tunnelen får navnet Kjøsnestunnelen. Målet er en mer rassikret riksvei 5 langs hele Kjøsnesfjorden.

EMNE: Tunnel
PUBLISERT: 06.January.2020

Arbeidet med den nye Kjøsnestunnelen i Jølster i Sogn og Fjordane starter i månedsskiftet oktober/november. Tunnelen blir totalt 8,5 kilometer lang. Hæhre Entreprenør ble valgt i totalentreprisen, etter en konkurranse med forhandling i sommer. Kontrakten ble undertegnet 23. september, forteller byggeleder Sverre Kjos-Wenjum i Statens vegvesen:

– Vi er nå i gang med samhandling med entreprenøren. Den nye tunnelen blir tilsluttet den eksisterende Støylsnestunnelen inne i fjellet.

Hæhre Entreprenør får ansvaret for prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av hele prosjektet Riksveg 5 Kjøsnesfjorden. Tre kilometer av den nye tunnelen er allerede sprengt ut, som en del av veibyggingen på E39 Bjørset–Skei.

– Det er stort sett god fjellkvalitet her, noe som gjør arbeidet enklere. Utfordringen er bergspenninger på grunn av de høye fjellene. Det gjør at vi må sikre grundigere enn om vi hadde hatt samme bergkvalitet i lavlandet, fortalte kontrollingeniør Kim Runar Søgnen Haugsbø i forbindelse med det innledende arbeidet i 2017.

Fjelltunnel «eneste alternativ»

Kjøsnesfjorden har høye og bratte fjell på begge sider, og området er svært utsatt for steinras. Riksvei 5 på nordsiden av fjorden har relativt ofte vært stengt på grunn av ras og rasfare. I 2004 gikk drøyt 30 ras på én kveld. Rasene stengte flere biler inne på strekningen. I etterkant ble det opprettet en aksjonsgruppe for rassikring av Kjøsnesfjorden.

Foto: Silje Drevdal / Statens vegvesen

Dagens Støylsnestunnel blir rehabilitert med nye tekniske bygg, både i fjell og utenfor. Det blir også installert nytt elektroteknisk anlegg, samt enkelte bygningsmessige og tekniske anlegg. Slik må det bli, forteller Sverre Kjos-Wenjum:

– Fjelltunnel er vurdert som eneste løsning for å rassikre hele strekningen. Her er bratte fjellsider på hele veistrekningen, og eventuelle fjell-, is- og snøras vil gå helt ned til vannet.

Støylsnestunnelen blir åpen for normal trafikk i anleggsperioden, helt frem til antatt åpningsdato 15. august 2022.

Snakket med Dale om skredsikring

Nye E39 mellom Bjørset og Skei ble offisielt åpnet av samferdselsminister Jon Georg Dale 26. august i år, to og et halvt år etter byggestarten våren 2017 av 11 kilometer ny riksvei. Dale ble også tatt med på befaring, for å bli orientert om skredsikringsarbeidet på riksvei 5 mellom Førde og Florø.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen nær 1,1 milliard kroner til rassikring på riksveier. Nær 800 millioner kroner er foreslått fordelt til fylkesveier.

– Norge er et land med mange rasutsatte veistrekninger, og vi ønsker ikke at folk skal kjøre med hjertet i halsen. Derfor har regjeringen sørget for en kraftig satsing på vedlikehold og investering av norske veier. For neste år gir vi nær 1,9 milliarder kroner til rassikring på riks- og fylkesveier. Det bidrar til tryggere reiser for både folk og varer, sa samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med forslag til nytt statsbudsjett i oktober.

Fem bruer ferdigstilt

I gjennomsnitt passerer 3 500 biler på strekningen E39 mellom Bjørset og Skei hver dag, og veien er viktig både som hovedferdselsåre og lokalvei i Jølster. Den nye veien følger samme linje som gamle E39, men veien er «betydelig breiere» og har bedre standard, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Frå Årdal til Skei, i alt 6,5 kilometer, er det bygget parallell gang- og sykkelvei. Denne er skilt fra hovedveien med en tre meter bred grøft.

I januar var den nye kjørebrua ved Helgheim kirke ferdigstøpt. Det var den siste av i alt fem bruer på prosjektet. Før var det en bru på E39 ved Helgheim, nå er det to nye bruer.

– Gang- og sykkelbrua sto ferdig våren 2018, og den fungerte som omkjøringsvei mens den nye kjørebrua var under bygging. Brua er 25 ganger 10 meter, og det gikk med drøyt 250 kubikkmeter betong i dette arbeidet, opplyser Statens vegvesen.

Mest Lest

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Vil redusere kostbare skader ved grunnarbeider

Fremtidens jernbane: Nytt dobbeltspor tatt i bruk

Sikrere smell med digitalisering

Skredanalyse: Mer vei vil regne bort

Investerer 100 millioner i miljø

Nye prosjektformer fornyer veibyggingen

– Bompenger rammer de med de laveste inntektene hardt

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Effekten av to år med rushtidsavgift i Bergen

Nå har produksjonen av Oslos nye trikker startet

Rørosbanen 140 år

Kontraktene må forståes og utvikles

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Viktig å kjenne utfordringene på forhånd

Buskerudbyen får 160 millionar kroner til kollektivtransport, sykkel og gange

Veidekke skrev kontrakt med Bane NOR

Delte meninger om elektromagnetiske felt

– Den beste utviklingen får man i oppdrag

Oppgraderer lakseveien – sparer en halvtime på fem mil

Tre tilbydere videre i konkurransen om bygging av Intercity ved Eidsvoll

Go-Ahead er tildelt kontrakten for Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen

Signerte sin største driftskontrakt noensinne

– Ingen tar et nasjonalt ansvar for jordskjelv i Norge

Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Ny standard blir en systemintegrator

Senter for solenergi på Herøya

Norconsult skal bistå Bane NOR med togparkering

“Stasjonsvegen i Bø” ble årets prosjekt i Region sør

Signerte storkontrakt med Skanska Norge

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Hverdagshelter

Kan norsk rørbruløsning binde sammen Italia og Sicilia?

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Sikter mot en grønnere fremtid

Forvandlet småkraftverk til forbildeprosjekt

Digital samhandling når nye høyder med papirløst prosjekt

Én app for all kollektivtrafikk i Norge

Høytflyvende rørfornying på Akershus festning

Byggeprosess på skinner i Moss

Byutredninger for nullvekst

Nedgangstider i oljen fører bedrifter på land

Åpning av Ureddplassen – nasjonal turistveg

Felles bransje- og leverandørdag

Heldigitalt vannkraftprosjekt

Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

Viktig med bompenger for elbil

Forbedrer effektiviteten og sikkerheten i tog med banebrytende transformator

Hands-on visjonær og pionér

Norges beste drikkevann

Norconsult med på nytt Johan Sverdrup-oppdrag

Tunnelgjennomslag mot Oslo på Follobanen

– Intet skal være tøffere enn toget

Norconsult og Asplan Viak planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Hvordan kan «villmark» bli en naturlig del av byen?

Tror skinner på asfalt kan løse jernbaneutfordringer

Brødrene Dahl fokuserer på trafikksikring

Med kjempekontrakt i Skottland – gjenvinning for 400 millioner euro

Ønsker innspill til arbeidet med E39-korridor

Nye Veier har valgt AF Gruppen Norge AS for bygging av E39 Kristiansand vest – Mandal øst

Skremmende høye dødstall i sommertrafikken

Får Norge verdens lengste flytebro på Ferjefri E39?

Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

Bimodale tog framskyndes

Hvordan skaper vi en sikker by?

Veidekke fortsetter sitt miljøfokus

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Vil finne nye løsninger for fornybar energi

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

Åpnet landstrømanlegg i Oslo

Ny administrerende direktør i COWI

Digitalisering gjør yrkesfag mer spennende

Feiret åpningen av ny gang- og sykkelvei i Oslo

Mange gamle tunneler trenger oppgradering

Sporveien tar i bruk komposittsviller

Smarte havner: Må legge om coastholdet

Styrkt satsing på jernbane

Savner et skikkelig politisk vindkast

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Komplekse flyplassprosjekter utfordrer VA-faget

Follobanen med dobbelt gjennomslag i tunnelen

Status etter et år med rushavgift i Bergen

– En milepæl: Biogass-fabrikken er offisielt åpnet

Norgesglasset vant bransjepris

Havvind uten subsidier er mulig

E6-utbyggingen: Nå har fuglene førsteprioritet i Åkersvika

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Krevende å bygge E6 i elva

Bygger Bybanen i Bergen 3D-modellbasert

Viktig milepæl i reformarbeidet nådd