Det er denne fjellskjæringen som skal sikres. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 15.11.2022 

Starter rassikring langs E18 ved Liertoppen senter

Tirsdag 15. november starter Statens vegvesen rassikringsarbeider ved E18 Liertoppen senter i sørgående kjøreretning.

Arbeidet vil pågå til og med tirsdag 22. november. Arbeidene vil kunne pågå også kommende helg, dette avhenger av behovet for ekstra byggetid.

Arbeider om natten

På dagtid vil veien vil være åpent som normalt, med to kjørefelt for trafikken sørover. Det blir innsnevring til ett kjørefil fra kl. 21:00 til kl. 06:00 om natten mens arbeidene pågår. Dette gjøres for å forhindre ulykker. Første stenging blir tirsdag 15. november fra kl. 21:00.

Arbeidene på E18 Liertoppen er et trafikksikkerhetstiltak som omfatter sikring av fjellskjæring og skråning og skal forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

– Det er for å sikre oss mot at det skjer ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet at vi stenger ett kjørefeltet helt. Tidspunktet er valgt fordi vi vet at det er mindre trafikk om natten, og derfor er til ulempe for færre, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Utførende entreprenører er Hagen Maskin AS og Arendal Anlegg AS.

– Arbeidet kan i perioder oppleves som støyende og vi beklager ulempene dette medfører, sier Mohamed Al-Amin Mazumder.

Det er sendt ut varsel om arbeidene per SMS til lokalområdet som blir berørt.

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022»

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Tiltakene har som mål å forhindre ras, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur