Høybråtenveien bru. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 19.06.2024 

Starter rehabilitering av E6 Høybråtenveien bru

Mandag 24. juni starter nødvendige rehabiliteringsarbeider for bruen som går over Høybråtenveien og hovedbanen på E6 nord for Oslo.

Det er togstans på jernbanen fra 26. juni til 22. juli som det er viktig å benytte seg av for å få gjennomført disse viktige og nødvendige arbeidene.

Bedre trafikksikkerhet

Rehabiliteringen inkluderer fjerning av betongelementer, etablering av nye kantdragere med kjøresterkt brurekkverk og utskiftning av fuger. Bruen har de siste åra hatt midlertidig rekkverk, så rehabiliteringen vil både gi bedre trafikksikkerhet og forlenge levetiden til bruen.

Det antas at arbeidene vil ha en varighet på cirka 3 måneder.

Trafikale konsekvenser

De trafikale konsekvensene blir at trafikken på E6 i venstre felt over brua sperres i hver kjøreretning, og flyttes over til kollektivfeltene. Påkjøringsrampen fra Starveien stenges i hele anleggsperioden.

I forbindelse med fugeutskiftning vil det bli helgestenginger av bruen, hvor en kjøreretning blir stengt og det kjøres toveistrafikk i den andre kjøreretningen. Det er foreløpig planlagt to slike helgestengninger, og det vil bli varslet når eksakte datoer er klare.

Statens vegvesen beklager ulempene rehabiliteringen medfører, men dette er nødvendige arbeider som må gjennomføres.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur