Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der det er problemer med høy fart. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 20.11.2023 

Starter strekningsmåling av fart på E39 mellom Orkanger og Klett

Den 22. november starter Statens vegvesen strekningsmåling av fart (S-ATK) på to strekninger på E39. Storsand- og Viggjatunnelen, og Mannsfjell-, Svalnes og Nausttunnelene. Strekningsmålingen gir bedre trafikksikkerhet enn dagens punktmåling.

I forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunnelene Storsandtunnelen, Viggjatunnelen, Mannsfjelltunnelen, Svalnes- og Nausttunnelene, innfører Statens vegvesen strekningsmåling av fart.

– Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Når vi nå inkluderer fem tunneler og kontroll i begge retninger, vil denne ombyggingen gi en betydelig bedre sikkerhet enn vi har i dag.

Statens vegvesen starter opp måling 22. november

De to strekningene , som ble godkjent for S-ATK i fjor, er nå ferdigstilt og starter opp onsdag 22.november klokken 12:00. Det vil måles gjennomsnittsfart i begge retninger.

Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med gjennomsnittsmålinger (streknings-ATK), og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Statens vegvesen og politiet samarbeider

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur