Statens vegvesen drifter den 415 km lange motorveien E18 inn og ut fra Oslo. Foto: Trimble
Publisert: 17.01.2023 

Statens vegvesen velger Trimble i sin Asset Lifecycle Management

Trimble (NASDAQ: TRMB) kunngjorde at divisjonen for drift og vedlikehold i Statens vegvesens har valgt Trimble sin forvaltningsløsning AgileAssetsⓇ, for administrasjon av sine veiobjekt. AgileAssets vil benyttes til å forvalte, drifte og vedlikeholde landets 10 600 km lange riksveinett og tilhørende veiobjekt.

Denne programvaren leveres sammen med QuadriⓇ, Trimble sin skybaserte programvare for samhandling med bygningsinformasjonsmodellering (BIM). BIM er noe som Statens vegvesen allerede bruker i utbyggingsprosjekter. Etter hvert som det norske veinettet blir mer komplekst, vil den kraftige kombinasjonen av Quadri og AgileAssets gjøre det mulig for Statens vegvesen å tilfredsstille økende krav til forvaltning gjennom utnyttelsen av tilkoblede data under hele livssyklusen, fra prosjektering og bygging til drift og vedlikehold.

– Å ivareta eksisterende infrastruktur er en av de viktigste sidene ved det arbeidet vi gjør på vegne av samfunnet og miljøet. Det er en enorm milepæl å få systemer som hjelper oss å kunne optimalisere vedlikehold slik at vi gjør de riktige tingene til rett til. Dette er til fordel for våre kunder og samfunnet for øvrig, i tillegg til at vi oppnår et optimalisert kostnadsbilde, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo.

– Vi har store forventninger til hvilken effekt vi vil kunne få på mobilitet, sikkerhet og bærekraft ved å bruke Trimble som leverandør av ressursstyringssystemer.

Statens vegvesen sin tilnærming til forvaltning av veiobjekter startet med kravet om at alle nye prosjekter skal bruke byggbare modeller og et felles samhandlingsmiljø. Statens vegvesen begynte å bruke Trimble sin Quadri for å sikre kontinuerlig delingen av data mellom de ulike interessentene i prosjektet. Å utvide bruken av disse dataene til vedlikeholds- og driftsfasen med AgileAssets gir Statens vegvesen en helhetlig oversikt over veiobjekter, med raskere identifisering samt løsning av vedlikeholdsproblemer. Kombinasjonen av Trimble sitt felles datamiljø og programvare for forvaltning av vegobjekter forbedrer også nytteverdien og kvaliteten til data gjennom hele livssyklusen til veiobjektene. Dette gir større forutsigbarhet, økt bærekraft og lavere levetidskostnader samt et bedre grunnlag for beslutninger om fremtidige utvidelser og forbedringer.

– Levering av sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig transportinfrastruktur avhenger i økende grad av å lukke data-gapet mellom bygging, vedlikehold og drift, sier Shelly Nooner, vice president of Innovation and Platform i Trimble sin eier- og offentlig sektor.

– I dag er rike modell-data like viktig under vedlikehold som under bygging. Etter hvert som behovene innen infrastruktur  blir større og mer komplekse, og data fortsetter å akkumuleres gjennom livssyklusen til veiobjektene, blir evnen til å dele, analysere og bygge videre på disse dataene på hvert trinn helt avgjørende. Statens vegvesen leder an innen digital transformasjon og viser vei for andre etater som ønsker å forbedre ytelsen, kostnadseffektiviteten og bærekraften i forvaltningen av veiobjektene gjennom hele livssyklusen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur