Den nye gang- og sykkelveien skal gjøre det lettere å gå, sykle og reise kollektivt. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 19.01.2023 

Statens vegvesen vil ha innspill på planene for ny gang- og sykkelvei i Sarpsborg

Prosjektet langs rv. 22 mellom Nygårdshaugen og Holmegil skal gi et sammenhengende, trygt og effektivt tilbud til de som sykler, går og reiser kollektivt.

Planen inneholder gang- og sykkelvei, oppgradering av kollektivholdeplasser og sikrere avkjørsler til eiendommer med direkte tilkomst fra riksvegen. Tirsdag 24. januar kl. 17 inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte om forslaget til reguleringsplan på Hafslund trafikkstasjon. Høringsfristen er 20. februar.

Lettere å reise miljøvennlig

– Dette er en 1,4 kilometer lang «missing link» i gang- og sykkelveinettet i Sarpsborg og en del av planen for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad. Den er også i tråd med det grunnleggende målet i Bypakke Nedre Glomma, som er å legge til rette for reduksjon av biltrafikken. Gode løsninger for de som går, sykler og reiser kollektivt gjør det lettere å velge bort bilen, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Planen legger til rette for å gjenbruke og utnytte deler av sideveiene til rv. 22, slik at investeringene som allerede er gjort gjennom å bygge dem kan utnyttes videre.

Bypakke Nedre Glomma – fase 2

Planleggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Nygårdshaugen og Holmegil er finansiert gjennom Bypakke Nedre Glomma, og et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen for å skape bedre bymiljø og et mer miljøvennlig transportsystem. Utbygging av prosjektet er en del av fase 2 av Bypakke Nedre Glomma, som først må behandles av Stortinget.

Det er mulig å følge informasjonsmøtet på Hafslund trafikkstasjon digitalt. Ta kontakt med planleggingsleder i Statens vegvesen for å få lenke til møtet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur