Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Statnett gir Certego fornyet tillit
Statnett gir Certego fornyet tillit Foto: Certego

Statnett gir Certego fornyet tillit

Certego og Statnett har signert avtale om uttak av det siste opsjonsåret på eksisterende rammeavtale. Avtalen omfatter montasje av lås & beslag og service på Statnetts 200 lokasjoner over hele Norge.

EMNE: Sikkerhet
PUBLISERT: 26.november.2019

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11.000 kilometer med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett og Certego signerte i juli 2015 en 3 års avtale med mulig opsjon på 1+1 år.

– Certego har vært en verdifull og pålitelig partner i en tid preget av mange utfordrende prosjekter og økt fokus på sikkerhet. Statnett har fornyet rammeavtalen vi inngikk i 2015 og ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Steinar Johnsen, Avdelingsleder Anleggsanskaffelser og Etterlevelse i Statnett.

Certego har opprettet et eget dedikert serviceteam for oppdragene for Statnett, med fast prosjektleder som styrer leveransene. Så langt i avtalen har dette teamet utført 6000 arbeidstimer uten registrerte skader.

– Vi mener vår suksess med dette prosjektet har bestått av god koordinering med høyt fokus på struktur og planlegging. Vår prosjektleder har i samarbeid med faglig dyktige teknikere hos oss gjennomført oppdraget i henhold til oppdragsgivers forventninger til kvalitet og leveranse, sier Knut Willy Larsen, Salgssjef i Certego AS. Avtalen har en samlet verdi på ca. 25 millioner kroner over 5 år.