Dette rekkverket over en kulvert på E134 Avaldsnes skal skiftes. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 11.01.2022 

Sterk konkurranse om å vedlikeholde riksvegene

Hele åtte firma ønsker å vedlikeholde riksvegnettet i tolv kommuner i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger.

Det er i Rogalands-kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og deler av Hjelmeland, og Vestlands-kommunene Sveio, Stord, Fitjar, Etne og deler av Ullensvang, at Statens vegvesen så snart som mulig går i gang på E134, E39 og riksveg 13.

Dette skal vi gjøre

– I tunneler skal vi renske med spett, sprøyte betong og bolte, i tillegg til at vi skal legge fiber. Vi skal rydde vegetasjon, etablere gangfelt, oppgradere trafikkøyer og totalt åtte busslommer (vi skal sette kantstein, og busskur kan bli skiftet ut). Vi skal skifte ut gamle gatelys og skilt, montere nye rekkverk, forbedre grøfter og montere nye vannkummer. Vi skal også utbedre gang- og sykkelveger og vegkanter, sier byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

Det er store variasjoner i oppdragsmengden, noe som understreker kompleksiteten i drift og vedlikehold av vegnettet på riks- og europavegene.

For det å være vegeier handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har, understreker Stange.

Disse kjemper om oppdraget

Hele åtte firma kjemper om dette aktuelle oppdraget i et geografisk stort område; fra havet ytterst i vest til høyfjell innerst i Ryfylke og i grenseområdene mot Vestland.

Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva:
Jostein Myge AS 19.470.000,00
Landmark Maskin AS 24.854.844,65
Vats Anlegg AS 26.214.512,54
Mesta AS 28.044.017,50
Stord Anlegg AS 28.900.370,25
BG Suldal AS 29.928.269,44
Vassbakk og Stol AS 30.006.107,00
BMO Tunnelsikring AS 30.557.375,00

Ønsker å starte så snart som mulig

– Nå skal vi kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på signere kontrakten så raskt som mulig, slik at entreprenøren kan starte arbeidene. Kontrakten på oppdraget går ut året, med opsjon på 1 +1 år, avslutter byggeleder Einar Stange i Statens vegvesen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur