Vil du bidra i det grønne skiftet og sette ditt fotavtrykk innen fremtidens samferdselsutbygging sammen med oss i COWI? Trives du med ansvar og tverrfaglige utfordringer? Vi søker etter Junior Prosjektledere med interesse og engasjement for videreutvikling av jernbane!

BLI EN DEL AV ET VERDENSLEDENDE FAGMILJØ INNEN JERNBANE
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med en sterk posisjon innen samferdsel, med fokus på blant annet fremtidens byggbare og helhetlige transport/mobilitetsløsninger, modellbasert prosjektering og grønn byutvikling. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både sosialt og faglig.

Innenfor COWIs divisjon for Transport og byutvikling, består avdeling Bane i dag av ca. 70 medarbeidere. COWI er en komplett rådgiver i Norge på alle jernbanetekniske fag, inkludert RAMS, men vi samarbeider og utveksler erfaring på tvers av landegrenser også. COWI er en foretrukket samarbeidspartner på prosjekter som skaper fremtidens bærekraftige løsninger, som for eksempel Fornebubanen, Nygårdstangen-Bergen-Fløen og InterCity prosjekter.

Vårt banemiljø i Norge har høye ambisjoner om ytterligere vekst, og nå ønsker vi å styrke vårt prosjektmiljø innen større jernbaneprosjekter ved å videreutvikle våre medarbeidere, samt rekruttere nye prosjektleder-talenter.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ
Som Junior Prosjektleder i COWI vil du være rådgiver og bistå i oppfølging av prosjekter på byggherre- og entreprenørsiden i en eller flere av fasene gjennom prosjektets levetid. Dermed vil du bli en aktiv bidragsyter til at COWI forblir en ledende aktør innen samferdselssektoren.

Daglige arbeidsoppgaver vil i tillegg kunne være tilbudsarbeid og disiplinledelse.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av – og samarbeide med – de beste.
Vi ser etter deg som har interesse for og ønske om å utvikle deg innen prosjektledelse. Du ønsker å bli god på kommunikasjon, mål- og ressursstyring, samt tverrfaglig ledelse og koordinering av prosjektmedarbeidere. Du har god kommersiell forståelse og evner å identifisere helhetlige løsninger i samarbeid med kunden.

I tillegg har du følgende ferdigheter og kompetanse:

COWI SOM ARBEIDSPLASS
I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative transportløsninger effektivt i alle faser av prosjektene – med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.