Stillingstype: Rådgivende ingeniør Samferdselselektro