Det var stor oppslutning om leverandørkonferansene nylig, der prosjektleder Bjørn Inge Holter informerte om de nye kontraktene. Foto: Eli Ramstad/Statens vegvesen
Publisert: 08.07.2024 

Stor interesse for ny type veidriftskontrakter

Statens vegvesen har lyst ut nye veidriftskontrakter for Gudbrandalen og Hedmark, hvor entreprenørene skal konkurrere om klimakutt og kvalitet i tillegg til pris.

– Vi opplever stor interesse blant entreprenørene for de nye kontraktene. Prosessen er mer krevende, men vi ser et stort engasjement for å bidra med gode løsninger, sier prosjektleder Bjørn Inge Holter i Statens vegvesen.

I tillegg til pris, må entreprenørene blant annet konkurrere om å ha gode opplegg for vinterdrift og beredskap, inspeksjoner av vegnettet og miljøhensyn ved salting. I tillegg skal CO2-kutt vektes med 30 prosent.

Ikke bare pris

De to nye kontraktene i Innlandet gjelder drift av riksveinettet i perioden 1. september 2025 og fem år fremover.

Konkurransen gjennomføres i to trinn. I august går fristen ut for å melde interesse for å bli med i anbudskonkurransen. Deretter inviteres leverandørene til å komme med et første tilbud. Deretter foretar Statens vegvesen en evaluering og inviterer tre til fire entreprenørene til forhandlinger.

Etter planen skal kontraktene undertegnes i januar 2025.

– Ved å vektlegge flere kriterier enn pris, får både samfunnet og den enkelte trafikant mer igjen for pengene. Vi ønsker å utfordre entreprenørene til å bruke sin kompetanse og kreativitet til å tenke nytt, sier Bjørn Inge Holter.

Utvikling av kontraktsformer

Tradisjonelt har vegdriftskontraktene blitt tildelt basert på laveste pris, når kvalitetskravene er oppfylt. Fra 2021 har Statens vegvesen vektet andre kriterier i enkelte kontrakter. Hallingdal og Valdres var først ut med å belønne CO2-kutt.

I 2022 var også arbeidsmiljø en del av vektingen i kontrakten for Gjøvikområdet og Romerike.

I 2023 tok Statens vegvesen for første gang i bruk anskaffelsesprosedyren konkurranse med forhandlinger ved tildeling av driftskontrakter. I tillegg til pris måtte entreprenørene i Vestfold og Telemark øst konkurrere om CO2-utslipp og gode løsninger for vinterdrift.

Den andre veidriftskontrakten med forhandlinger trer i kraft 1. september i år, og omfatter Agder og Telemark vest.

Flere kontrakter i 2025

Heretter vil alle nye veidriftskontrakter være basert på forhandlinger. Fra i år er det også et krav om at klima skal vektes ved alle offentlige anskaffelser, og dette er allerede innført i flere kontrakter.

Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene fra sine aktiviteter med 55 prosent innen 2030. Innen asfaltering er CO2-utslippene redusert med 47 prosent fra 2020 til 2024, og her er målet 70 prosents reduksjon innen 2030.

I tillegg til de to i Innlandet, skal det lyses ut veidriftskontrakter for Trøndelag sør og nord og for Salten i Nordland for perioden fra 2025 til 2030. Disse annonseres til høsten, og også her vil det være konkurranse med forhandlinger.

Detaljer om kontraktene

Kontraktene omfatter blant annet vinterdrift, trafikkberedskap og enkelte vedlikeholdsoppgaver på riksveinettet.

Veidrifttskontrakten for Hedmark omfatter riks- og europaveier i Rennebu, Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Løten, Stange, Hamar, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog kommuner.

Fristen for første trinn i konkurransen er 8. august.

Se hele kunngjøringen i doffin.no

Kontrakten for Gudbrandsdalen omfatter tilsvarende oppgaver i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Oppdal, Skjåk, Lom og Vågå kommuner.

Fristen for første trinn I konkurransen er 15. august.

Se hele kunngjøringen i Doffin.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur