Foto: Sporveien
Publisert
21.06.2021

Stor milepæl i Trikkeprogrammet

Nye trikkeskinner, nytt fundament og nye strømledninger er på plass. Mandag 21. juni kjører trikken på nye spor i Storgata, etter over halvannet år på midlertidig trikketrasé. – Dette er en jubeldag. Vi gleder oss stort til å kjøre trikk i Storgata igjen, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser. Frem til 2024 vil det fases inn 87 nye trikker til Oslo, samtidig som gjenstående arbeider på trikkeinfrastrukturen og Grefsen base ferdigstilles.

Foto: Erik Burås for Samferdsel & Infrastruktur

Med trikken tilbake i Storgata er en ny milepæl nådd i byens trikkeprogram og Oslo kommunes storstilte satsing på trikk i Oslo.

– Storgata er et av de store og mest omfattende infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet. Det at trikken er tilbake på nye spor i Storgata, er en stor begivenhet for Oslo og alle som er glad i trikken, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien – og legger til:

– Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Trikken er helt sentral i arbeidet for et klimavennlig, bærekraftig og attraktivt byliv. Den storstilte satsingen på trikk i Oslo legger til rette for at antall årlige reiser med trikk omtrent kan dobles fra dagens drøye 50 millioner, til 100 millioner reiser pr. år i 2030. Anskaffelsen av 87 nye, moderne trikker med plass til flere om bord, sørger for at vi er godt rustet for en kommende passasjervekst.

To nye holdeplasser i Storgata

Oppgraderingen av Storgata startet høsten 2018, med Bymiljøetaten som byggherre. Siden september 2019 har trikken kjørt utenom anleggsområdet på en midlertidig trikketrasé i Christian Krohgs gate og Stenersgata. I tillegg til oppgradert infrastruktur, har trikken fått to nye holdeplasser i Storgata:

 • Storgata erstatter tidligere Brugata holdeplass, og ligger ved Folketeaterpassasjen
 • Nybrua ved Oslo Legevakt erstatter de tidligere holdeplassene Hausmanns gate og Nybrua

Del av Trikkeprogrammet

Oppgraderingen av Storgata er et av de store infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet, og omfatter blant annet store vann- og avløpsarbeider under bakken. Trikkeprogrammet innebærer at Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samhandler tett om planlegging og gjennomføring av de ulike oppgraderingsprosjektene i Oslogatene. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderinger i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at alle samarbeidspartnere koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

– Storgata er blitt en paradegate for trikk – og finere skal den bli når alle arbeider er ferdige litt senere i år. Som leder av Trikkeprogrammet vil jeg rette en stor takk til Bymiljøetaten, samt til Ruter, Vann- og avløpsetaten og våre egne ansatte i Sporveien – som alle har jobbet systematisk over tid for å nå denne milepælen. Dette er godt jobbet! sier Cato Hellesjø i Sporveien.

Storgata binder byen sammen

Fra mandag 21. juni kjører hele 4 av byens 6 trikkelinjer gjennom Storgata. I praksis betyr dette at det kjører 8 trikker hvert 10. minutt gjennom gaten, som er trikkens hovedforbindelse mellom øst og vest.

– Vi i Sporveien gleder oss til å kjøre trikk i Storgata igjen. I fjor var trikken tilbake på oppgraderte trikkespor på Grefsen og Kjelsås, i Thorvald Meyers gate og på Majorstuen og Frogner. I tillegg ble Holtet trikkebase gjenåpnet, også den ferdig oppgradert som del av Trikkeprogrammet. Målet fremover er å ferdigstille Grefsen base og gjenstående infrastrukturprosjekter. I tillegg skal trikkeholdeplassene gradvis settes i stand for en best mulig tilgjengelighet til den nye trikken, som akkurat nå er til testing i Oslo, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Fakta om Trikkeprogrammet:

Storgata er et av de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet. Andre store infrastrukturprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Opprustning av Grefsenveien ovenfor Storokrysset, Thorvald Meyers gate og Majorstuen ble alle ferdigstilt i fjor, mens arbeidene i Bispegata og Storgata avsluttes i 2021.

Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold. Les mer om alle deler av Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no

Fremtidens byreise er begrepet som forteller hva Trikkeprogrammet skal gi Oslo:
87 nye trikker, oppgraderte trikkebaser og fornyet infrastruktur og gateopprustning.

 • I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.
 • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
 • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.
 • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
 • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
 • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
 • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
 • De nye trikkene er planlagt levert for testkjøring i Oslo fra og med 2020.
 • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
 • Sporveien og Ruter samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase, og om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur