Det er forskjellige lys i hver av etasjene i spiralen. Lysene på bildet er designet med tanke på koroan og "Alt blir bra". Foto: Christian Hvatum
Emner
Tekst
Lars Holm
Publisert
29.04.2021

Stor oppgradering av gammel turistattraksjon

Drammen kommune har sammen Rambøll og BS Graveservice oppgradert den gamle Spiralen-tunnelen. I et prosjekt som er enestående har de sørget for nye sikkerhetssystemer og bedre forhold for alle brukere av tunnelen.

En tunnelinspeksjon i 2014 ga Spiralen i Drammen tilnærmet strykkarakter i den etterfølgende tilsynsrapporten. Etter oppgraderingen ble Spiralen høsten 2020 nominert til prisen i kategorien «Oddities of the Underground», som er en del av International Tunnelling and Underground Association (ITA) Awards, en årlig prisutdeling til spektakulære tunnelprosjekter

– Tunnelen ble opprinnelig bygget i perioden 1953 - 61, etter dette har det bare blitt foretatt mindre oppgraderinger, men ikke en skikkelig rehabilitering, sier Heidi Strandvik, Prosjektleder i Drammen kommune som er eier av tunnelen.

– Vi kom frem til at Spiralen hadde stort behov for oppgradering, og etter et forprosjekt kom vi i gang med detaljprosjektering høsten 2018. Så engasjerte vi entreprenør i 2019, og prosjektet sto ferdig rett før jul i 2020.

Unikt design

Spiralen er en 1600 meter lang tunnel som går i spiral inne i fjellet. På seks og en halv runde med 35 meter radius vrir vegbanen seg 160 meter til Spiraltoppen.

– Spiralen er en enestående tunnel med unike løsninger mange steder, så vi kan trygt si at her fantes ingen sjablongløsning, sier Ole Christian Ødegaard Oppdragsleder for Rambøll med faglig ansvar for Ingeniørgeologi.

– Prosjektets hovedutfordringer var å finne riktig sikkerhetsnivå og lage koordinerte systemer for sikkerhet, regulering og overvåkning (SRO) som tilfredsstiller dagens krav i Statens Vegvesens håndbøker. En god sammenligning kan være å skulle klargjøre en gammel og utslitt Fiat for EU-kontroll og få den opp på samme kvalitetsnivå som en ny Toyota. Her har ikke noe vært i henhold til standarder, her måtte alt tilpasses på grunn av tunnelens unike design.

Anleggstrafikk på hverdagsbasis

Spiralen ble opprinnelig laget som et alternativ til et steinbrudd i dagen, derfor er det tilknyttet en sandsilo inne i tunnelen der lastebiler kjører inn og tømmer sand i siloen fra tredje etasje, mens traktorer kjører inn i første etasje og henter strøsand vinteren gjennom.

– Dette var også en formidabel utfordring i og med at det slett ikke er vanlig å tillate anleggstrafikk i vegtunneler, sier Ødegaard.

–Anleggsbiler kjører opp, rygger inn i nisjer i tunnelveggen og tømmer sand. Opp mot 100 traktorer kan daglig være innom og hente strøsand fra siloen. Dette gjøres samtidig som biltrafikk går, som stilte spesielle krav til de nyinstallerte styrings- og varslingssystemer som ivareta sikkerheten til alle trafikantgrupper.

Teknisk utfordrende

Tunnelens 160 høydemeter utgjør en utfordring å sikre for brann og røykutvikling. Løsningen ble brannventilasjon hvor hensikten er å fortynne røykgasser og tilrettelegge for bedre evakuering og selvredning. Ledelys, skilting og rehabilitering av rømningstunnelen midt i Spiralen har hevet sikkerheten for trafikanter til et akseptabelt nivå.

Arbeider i Spiralen. Spiralen skal sikres og utbedres. Foto: Vivi Skalleberg
Prosjektleder Heidi Strandvik nr to til venstre. Økonomiplanen 2021-2024

– Det er ganske store vannlekkasjer i tunnelen, og dette gir spesielle utfordringer vinterstid med kuldegrader og potensiell ising i tunnelen, sier Ødegaard.

– Kuldeporter stenger kulda ute på vinterstid, og i områder nær tunnelportalene er det blitt vann- og frostsikret med PE-hvelv for å få kontroll på fenomenet. Vi har også oppgradert med ny LED funksjonsbelysning i hele tunnelen. Vi er spesielt stolte av lysdesignet i hver etasje i tunnelen, som var et spesielt ønske og krav fra kommunen. Halvveis inne i tunnelen har det også flyttet inn en hel trollfamilie i en lyssatt nisje, noe som gjør Spiralen til en unik opplevelse.

Lav takhøyde

Selve byggeprosjektet startet med rigg i desember 2019, så stengte tunnelen i januar 2020 og var helstengt under første del av anleggsarbeidene frem til august 2020 da den åpnet for trafikk på dagtid. Hele prosjektet sto ferdig rett før jul i 2020, med normal åpningstid for trafikk 06:00 til 23:00.

– De største utfordringene for oss var logistikk og geometri, sier Mari K. Holthe-Seim, Prosjektleder i BS Graveservice AS.

– Det er relativt lavt under taket, noe som satte krav til høydebegrensning på anleggsmaskiner og leveransebiler for asfalt og betong. Anleggsområdet er relativt trangt, og det ble en del styr med trafikk inn og ut samtidig som folk skulle utføre arbeid i området på en sikker måte.

Ikke én rett kant

Langs hele vegbanen er det blitt bygget en opphøyd føringskant i betong langs vegens innersving der det ligger trekkerør og kabler er trukket.

– Her gikk det rundt og rundt der det ikke fantes en eneste rett kant noe sted, med rare vinkler og stort fall, så det var utfordrende å bygge noe langs hele tunnelens lengde, sier Holthe-Seim.

Mer fjellsikring enn planlagt

For entreprenøren har dette vært et omfattende prosjekt der de har hatt mange fag under utførelse.

– Vi startet med å rive betongsikringshvelvet og ordne bergsikring i tunnelen, deretter ble det satt opp ny vann- og frostsikring, sier Holthe-Seim.

– Under rivning av betonghvelvet fikk vi et utfall av stein som gikk langt oppgjennom. Det var en del dårlig fjell, så det ble en god del mer sikring enn planlagt, der vi måtte bruke lengre fjellsikringsbolter enn opprinnelig beskrevet.

Avansert teknikk

Spiralen har også fått nye tekniske installasjoner, der det tidligere var en ganske mørk tunnel å kjøre i er det nå blitt en ny opplevelse for publikum.

– Vi har sprengt ut et nytt bergrom for teknisk bygg midt i tunnelen samt nye tekniske bygg nederst og øverst, sier Holthe-Seim.

– Det har vært mye installasjon av elektro og styringssystemer med ny belysning og lysdesign for effektbelysning.

Stolt kommune

– Det viktigste er imidlertid dette med sikkerhet, regulering og overvåkning, dette var jo egentlig de kravene vi i utgangspunktet ble stilt ovenfor. Dette er nå ivaretatt på en god måte, og tunnelen er blitt en del av Vegtrafikksentralens portefølje og overvåkes kontinuerlig, noe som sørger for god sikkerhet for publikum. Vi er jo veldig stolte av dette prosjektet – særlig av effektbelysningen og trollene som har gjenoppstått og flyttet inn i tunellen, avslutter Heidi Strandvik i Drammen kommune.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur