Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Suksess for klimavennlig asfalt
Suksess for klimavennlig asfalt Statens vegvesen jobber nå sammen med entreprenører og andre aktører for å finne ut hvilke krav som kan stilles både til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene for nye veiprosjekter. Foto: Bente Tovik

Suksess for klimavennlig asfalt

Årets asfaltsesong er over og forsøket med fokus på klima i Statens vegvesen, Region midt fungerte.

EMNE: Asfalt
PUBLISERT: 05.December.2019

– Nå er det viktig å fortsette det gode fokuset på dette, og stille krav i neste års asfaltkontrakter, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas ved asfaltseksjonen i Statens vegvesen Region midt.

I år var det to asfaltkontrakter som testet ut vekting av CO2. For første gang spilte CO2-utslipp en avgjørende rolle for hvilken entreprenør som vant anbudet om asfaltkontraktene. En kontrakt ved Tunnsjøen nord i Trøndelag og deler av en kontrakt på Sunnmøre.

Noen av tiltakene for å redusere CO2-utslipp vil være å produsere asfalten ved lavere temperatur (lavtemperaturasfalt), mer energibesparende fyringsmetoder ved asfaltproduksjon (pellets eller gass i stedet for diesel og tungolje), gjenbruk av asfalt, mobile asfaltfabrikker nært pukkverk og utleggersted som fører til korte transportavstander av asfalt, lastebiler med lavt CO2-utslipp, type stein, tørre steinmaterialer etc.

Thor Asbjørn Lunaas holdt innlegg på Teknologidagene i Trondheim. Foto: Linda Pettersen

Statens vegvesen legger ikke føringer for hvordan entreprenøren skal redusere utslipp av CO2, det er entreprenørene som velger sine tiltak. Vi bruker kontrakten for å beskrive kravene til resultatet, så bestemmer entreprenørene selv hvordan de vil nå ønsket resultat.

Entreprenøren YIT vant tilbudet på asfaltkontrakten ved Tunnsjøen, og de holdt en presentasjon under Teknologidagene i Trondheim nå i oktober. Thor-Asbjørn Lunaas holdt også en presentasjon samme sted.

Inga-Loise Sætermo Veivåg ved lab- og vegteknologiseksjonen i Statens vegvesen laget en sjekkliste som ble brukt ved kontroll under asfaltleggingen i sommer sammen med byggeleder Gunnar Heggli. For øvrig gjelder alle kvalitets- og dokumentasjonskrav beskrevet i konkurransegrunnlaget.

– Dette skal være enkelt og målbart, slik at det ikke blir noen tvister i etterkant. Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene, ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, sier Lunaas.

Har fått mange henvendelser fra hele landet

I 2018 ble det lagt 7,5 millioner tonn asfalt totalt i Norge. Tiltak for å redusere CO2-utslipp vil ha mye å si.

– Nå er det viktig at vi deler den erfaringen vi har gjort oss i år. Vi må få CO2-vekting inn i kontraktsmalene til Statens vegvesen. På kort sikt skriver vi en veileder som vi håper flere byggherrer vil ta i bruk når de lyser ut asfaltkontrakter. Ikke bare i Statens vegvesen, men også i fylkeskommunene, kommuner og andre innkjøpere av asfaltering, sier Lunaas.

Statens vegvesens omorganisering fra regioner til divisjoner, og overgangen av administrasjonen for fylkesvegene over til fylkeskommunene, må ikke sette noen bremser på utviklingen.

– Vi i asfaltseksjonen jobber med neste års kontraktsutlysninger for asfaltering av riksveg i Midt-Norge og vil ta med CO2-vekting i flere av kontraktene, sier Lunaas.

En endring de gjør fra teståret, er at de ønsker å øke fradraget/påslaget fra 2 kroner til 5 kroner pr. kg CO2eq/tonn asfalt.

– Vi må gi tydelig beskjed om at dette er en utvikling vi vil ha. For entreprenørene innebærer dette investeringskostnader, og de må vite at det lønner seg å gjøre disse investeringene. Vi har en god og tett dialog med bransjen for å finne løsninger. Vi må bruke alle erfaringene entreprenørene sitter med, sier Lunaas. Han mener denne dreiningen nødvendigvis ikke vil føre til noen stor prisøkning på innkjøp av asfalt.

Halvering av CO2-utslipp innen 2030

Statens vegvesen har et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent på drift- og vedlikehold før 2030, og det er bare ti år til. Disse grepene vi må gjøre de neste årene, vil føre til en vridning mot at klimatiltak vil lønne seg.

– Vi jobber nå sammen med entreprenører og andre aktører for å finne ut hvilke krav som kan stilles både til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene for nye veiprosjekter. Slik kan vi redusere CO2-utslippene fra anlegg og drift betydelig innen 2030, sier senioringeniør Bjørn Wang i Statens vegvesen.

– For at Statens vegvesen skal kunne rekruttere nyutdannede og ny kompetanse til etaten i årene fremover, er det viktig med en satsning på bærekraft og klima, avslutter Lunaas.

Mest Lest

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

Planarbeidet for ny E18 Dørdal-Grimstad i godt driv

Bygger Norges dypeste energibrønn på Avinor Oslo lufthavn

Betongheller som renser luften

Bygger kjempetunnel på Færøyene

Blir Norges første kvinnelige vegdirektør

NCC ordreregistrerer andre fase av Færøyene-entreprisen

En velsignelse på 9,4 kilometer

Ferjefri E39: Ønsker å støtte opp om norsk industri og inviterer til bransjetreff

Samlet løft for VDC

Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Årets Baneseminar: Digitalisering av bransjen

Vant pris for årets beste vitenskapelige artikkel

Follobanen nominert til tunnelpris

Har jaktet elgdata og paret de med naturdata for å få ny kunnskap

Ny daglig leder for NRC Group i Norge

Forslag til ny havne- og farvannslov

Arctic Corridor gir jernbane til Kirkenes

Sparer penger med grønne miljøtiltak

NCC-anleggsprosjekt miljøsertifisert på høyeste CEEQUAL-nivå

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Meget vellykket øvelse i Teigkamptunnelen på E6 i Nord-Fron i Gudbrandsdalen

Jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt

Økt satsning og større forutsigbarhet

Avtale sikrer plastavfall til bærekraftig drivstoffproduksjon

Norsk Bergindustri 10 år

Tildeling av kontrakt for trafikkpakke 1-sør skjer i oktober 2018

Loftesnesbrui – Det nye landemerket i Sogndal

Bedre kollektivtransport i Grenland

FLIRT-togene inntar Gjøvikbanen

Alstom leverer kontrollsystem på togene

Masseforvaltning

Informasjonsrike 3D-modellar er framtida

Større forutsigbarhet med ny ledningsforskrift

Rassikring: – Statsbudsjettet skuffer

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

– Ikke grunnlag for å si at kantstopp mer trafikkfarlig enn vanlige busslommer

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Oslo skal ta i mot Urban Future Global Conference

Ny milepæl for Trikkeprogrammet

Fagdag for fyllingsdammer – forberedelser i full sving

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Slik tanker du skikkelig

Norge i front på tunneler

NASTA og SINTEF skal utvikle utslippsfrie gravemaskiner

Digitalisering gir godt samarbeid på E6

Fra Hamar til Oslo på timen

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Slik håndteres en tunnelbrann – minutt for minutt

Myk landing etter en hard vinter

Knust skifer kan bli vei og strøsand

Sentral lokalisering av stasjoner styrker jernbanens konkurransekraft

17 firma interesserte i prestisjekontrakt

Snart utlysning for Nygårdstangen-Bergen-Fløen

Styrkt satsing på jernbane

Nye Veier avlyser E39-konkurranse

Tre sterke kandidater til Næringslivets klimapris 2018

Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

Ny pris til Avinor Oslo lufthavn

Mer jernbane for pengene i Drammen

Bergensbanen får nytt ståltak til vinteren

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

– Vi sparer veldig mye tid

Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet 2. desember

Gatelys: Et nytt nav i veinettet

Vegdirektøren om forslaget til statsbudsjett for 2018

Brenner for å teste sikkerheten

Satser på elektriske anleggsvarebiler

Sterk vekst i godstransporten

På fire hjul i svingen

Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

Sweco har vunnet stort oppdrag for Avinor

Forlenger bruas levetid: Norges største katodiske prosjekt

Vil gjenbruke kortreist sprengsteinmasse til veibygging

Historien om menneskene som sprengte i fjell

Står i stormen for grønnere byer

Nye milliarder til T-banen skal gi flere avganger

Du og dine data er sikret på veien

Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

Hverdagshelter

Er først med strømlagring til norske hjem

Øker sikkerheten på Bergensbanen

Savner et skikkelig politisk vindkast

Setter Rogaland i nytt gatelys

Bompengereform: 60 bompengeselskap har no blitt 5

En grønnere grevling i tunnelen

Multiconsult vinner fornybar-kontrakter i Pakistan

Magma kan gi mengder med geotermisk energi

Ønsker prøveprosjekt for elektrisk veg

Jernbaneskolen skiller utdannelse for lokomotivfører og infrastruktur

Kven blir den vakraste i Noreg?

Testet bruk av maskinsand til betong i fullskala

Skal forberede nytt signalanlegg for Bergensbanen øst

Vi styrker oss på transport og infrastruktur

Annen fare – lytt til Statens vegvesen!

Trenger penger til utstyr og kompetanse

Krever etikk og ansvar