Publisert
29.01.2019

Supert samarbeide om gigantprosjekt

– Vi har virkelig fått til et godt samarbeid med Drammen kommune om dette prosjektet. Og det er avgjørende for et så stort prosjekt som dette. Det vil involvere drammenserne på mange måter, og derfor er det virkelig bra å kunne jobbe så tett sammen med kommunen som vi gjør nå. Prosjektsjef Hanne Annette Stormo […]

– Vi har virkelig fått til et godt samarbeid med Drammen kommune om dette prosjektet. Og det er avgjørende for et så stort prosjekt som dette. Det vil involvere drammenserne på mange måter, og derfor er det virkelig bra å kunne jobbe så tett sammen med kommunen som vi gjør nå.

Prosjektsjef Hanne Annette Stormo i Bane NOR er storfornøyd om dagen. Kanskje ikke så underlig siden hun kan notere seg for at togstrekningen hun har ansvaret for å oppgradere, nemlig Drammen – Kobbervikdalen, endelig er nevnt i det fremlagte statsbudsjettet. I tillegg har det altså blitt skapt et svært bra samarbeid med Drammen kommune.

Enstemmig

– Vi har her en stor kommune som enstemmig har gått inn for dette prosjektet med alle sine implikasjoner. Drammen kommune har opptrådt svært profesjonelt, og jeg vil berømme alle, fra ordfører Tore Opdal-Hansen og de andre politikerne til hver eneste saksbehandler som har deltatt i behandlingen så langt. Takket være gode og effektive prosesser har vi fått på plass kommunedelplan og reguleringsplan for området nærmest på rekordtid.

Hva betyr det at prosjektet nå er nevnt spesielt i statsbudsjettet?

Det betyr at gjennomføringen rykker nærmere. Vi har så klart vært med i planene tidligere, men det er en egen tilfredsstillelse i å se at vi nå endelig er nevnt i statsbudsjettet. Det er riktig nok ikke vedtatt ennå, men jeg tror det er såpass stor enighet om dette at vi styrer mot en oppstart høsten 2019, smiler hun.

Gigantprosjekt

Hva er det som skal skje i dette prosjektet i grunnen?

– Dette er et svært stort prosjekt, med mange forskjellige implikasjoner. Det er ikke bare stort i omfang og penger, men det er også et prosjekt som drammenserne kommer til å merke ganske tydelig. La meg begynne med Drammen stasjon: Hele stasjonen skal bygges om, med nye, lengre plattformer til seks spor. Sporene må legges om, og det må gjøres mange jernbanetekniske oppgaver. I noen perioder må vi stanse togtrafikken mens vi jobber, og det blir ikke enkelt på en stasjon hvor det skjer i størrelsesorden 800 togbevegelser i døgnet. Dette vil gi betydelige utfordringer rent operasjonelt. Men vi holder nå på med å optimalisere anleggsgjennomføringen, slik at konsekvensene blir til å leve med.

Nå peker alle piler i riktig retning.

Men det stopper ikke med dette antagelig?

– Nei, prosjektet er jo en del av byggingen av den storstilte oppgraderingen av Vestfoldbanen. Vi skal bygge nytt dobbeltspor i en 6 km lang tunnel gjennom Strømsåsen, som kobler seg på eksisterende dobbeltspor i Skoger. Vi må også bygge en 275 meter lang løsmassetunnel. Det blir en spennende oppgave, for det er ikke akkurat hverdagskost for oss i Bane NOR. Så skal vi jo bygge om Gulskogen stasjon, som også får lengre plattformer og bedre atkomst, akkurat som Drammen stasjon. I tillegg skal vi legge til rette for firefelts vei under jernbanesporet ved Gulskogen, i Baker Thoens allé. Dette er en del av reguleringsplanen og utbyggingsavtalen vi har med Drammen kommune. Kommunen har en plan for å styrke fremkommeligheten på Gulskogen, så dette er jo et eksempel på den praktiske tilnærmingen Drammen kommune har hatt til dette prosjektet, og hvor bra dette gode samarbeidet slår ut gjennom å skape gode løsninger, slår hun fast.

Men drammenserne kommer naturlig nok til å merke dette arbeidet også ganske godt?

Ja, det vil de. Trøsten får være at løsningen de får etterpå, vil bli veldig mye bedre. Prosjektet vårt vil også legge til rette for en mer effektiv togfremføring, og gjør det mulig å kjøre flere tog med høyere fart på Vestfoldbanen, forteller prosjektsjefen.

Etablering

Hva skjer nå om dagen?

Nå gjør vi de første forberedelsene. Isachsen Anlegg AS, som er en del av Betonmast Hæhre-gruppen, har fått oppgaven med de forberedende arbeidene. De jobber på flere steder, med etablering av rigg- og anleggsområder, skogrydding og markering av områdene. Det er mye som skal gjøres før vi kan gyve løs på de store kontraktene, altså bergtunnel, løsmassetunnel, de to stasjonene i Drammen, og i alt 10 km med nytt dobbeltspor og jernbanetekniske installasjoner. Vi jobber hardt med å forberede de store kontraktene, og i disse dager er det klart for prekvalifisering av tilbydere til kontrakten for løsmassetunnel og kulvert (cut and cover), og til kontrakten for bergtunnel. Når det gjelder løsmassetunnelen, så er kanskje kontraheringen ekstra interessant for oss. Der skal vi gjennomføre en såkalt konkurransepreget dialog, slik at vi gjennom dialog med tilbyderne finner frem til den aller beste løsningen. Dette er en relativt ny konkurranseform for oss, men veldig spennende.

Dere har et eget bemanningsprogram?

Ja, det er vel ikke akkurat noen nyhet for dem som er kjent med hvordan et anlegg som dette fungerer. Men det som kanskje er litt spesielt med dette prosjektet, er at de vi nå ansetter skal arbeide tett sammen og fungere sammen i mange år, også om det skulle blåse litt fra nord innimellom. Og det kan det fort komme til å gjøre i et prosjekt som er såpass omfattende og vil bety en viss påvirkning på dagliglivet i deler av en større by. Så vi har en grundig ansettelsesprosess, som jeg føler går veldig bra. Heldigvis har vi fått svært mange godt kvalifiserte søkere til de jobbene vi har utlyst, så utvelgelsesprosessen er en relativt grei oppgave, smiler hun fornøyd.

Dette betyr at det er ganske greit å være sjef for dette prosjektet om dagen, da?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Nå peker alle piler i riktig retning, forarbeidene er i full gang, og jeg har fantastiske kolleger som gjerne bretter opp ermene. Alt ligger til rette for et vellykket prosjekt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur