Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Tallet på togreiser fortsetter å øke
Tallet på togreiser fortsetter å øke

Tallet på togreiser fortsetter å øke

EMNE: Jernbane
PUBLISERT: 08.november.2018

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen.

NSB hadde 44, 5 millioner reiser i årets første åtte måneder, noe som er hele 3,4 millioner flere enn i samme periode i fjor. NSB Gjøvikbanen hadde også vekst og økte fra 980 000 til 1 032 000 passasjerer i perioden.

Dette understreker at det er et økende behov for togtilbudet vårt og at selv om mye arbeid på jernbanen tidvis påvirker reisen, så er toget et fortrukket transportmiddel som folk vender tilbake til, sier Fosen.

Mange reisende betyr også at det til tider er trangt om plassen ombord, særlig i rushtidene. -Det kommer stadig nye tog på skinnene og vi jobber for å benytte togsett og rutetider så optimalt som for kundene våre, sier Arne Fosen.

Det aller viktigste for både kundene og oss er at togene kommer og går når de skal. Derfor er Bane NORs arbeider med en bedre infrastruktur helt avgjørende, sier NSBs persontrafikkdirektør.