Foto: Norsk Bergindustri
Publisert: 03.03.2020 

Tar avgjørende steg mot en mer bærekraftig mineralnæring

Norsk Bergindustri gjør nå som syv andre foreninger i verden, inkludert den tredje i Europa, å vedta innføring av TSM. Dette er en anerkjent internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning.

– I lang tid har vår bransje sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at norsk mineralindustri tar avgjørende skritt for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

– Vi føler oss privilegert over at Norge har valgt TSM som redskap for å forbedre miljø- og sosial praksis i gruvesektoren og er veldig stolte av TSMs stadig mer globale rekkevidde. TSM-tilhengere inkluderer nå gruveforeninger i åtte land på fem kontinenter, uttaler Pierre Gratton, Mac's President og CEO.

TSM krever at selskaper årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

Resultatene er fritt tilgjengelige for publikum og blir eksternt verifisert hvert tredje år for å sikre at det som rapporteres er nøyaktig.

– Vi ser frem til et tett, spennende og fruktbart samarbeid med kanadiske MAC og alle andre TSM-brukere i årene som kommer, avslutter Hall.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur