Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt og fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Foto: Ellinor Hansen
Emner
Publisert
27.09.2021

Tester klimavennlig asfalt på E14 i Meråker

Veidekkes nye miljøasfalt kan redusere CO2-utslippene opp mot 80 %. Den første prøvestrekningen ble lagt på en fylkesvei i Trøndelag for et år siden med svært gode resultater. Nå har Veidekke lagt 200 tonn miljøasfalt på en prøvestrekning på E14 mellom Meråker og Storlien på oppdrag for Statens vegvesen. Dette er første gang det legges miljøasfalt på høytrafikkert vei i Norge.

Nå er en 484 meter lang strekning av E14 i Meråker i Trøndelag asfaltert med en ny og mer miljøvennlig asfalt. Til sammen ble det lagt 200 tonn asfalt av entreprenøren Veidekke, som har kontrakt med Statens vegvesen om å asfaltere riksvegene i Trøndelag. I asfalten er bindemiddel basert på fossil råolje delvis erstattet med et miljøvennlig plantebasert alternativ. I stedet for den tradisjonelle lukta av olje, bredte lukten av bål seg utover landskapet mens asfalteringen pågikk.

– Dette er det tredje året på rad vi vekter utslipp av CO2 ved tildeling av flere av asfaltkontraktene på riksvegene. Da lønner det seg for entreprenørene å levere asfalt med lavt klimagassutslipp, sier fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har et mål om å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030, og har gjort grep som har ført til at klimatiltak lønner seg.

– Asfaltbransjen viser at dette er en utvikling de ønsker velkommen. At vi har en klar strategi for hvordan vi jobber med klimagassreduksjoner, bidrar til at alle de store entreprenørene gjør tiltak for å redusere sine utslipp. Det er vi glade for, og det viser at den jobben vi gjør har veldig god effekt, sier Lunaas.

Lar entreprenørene bruke sin kunnskap for å kutte CO2-utslipp

Ved at Statens vegvesen har vært tydelige på at utslipp av CO2 vil få betydning for tildeling av asfaltkontrakter, har det ført til at entreprenørene har stort fokus på å redusere sine utslipp.

Asfaltering med klimavennlig asfalt med plantebasert bindemiddel på E14 i Meråker i Trøndelag. Foto: Ellinor Hansen

Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, altså asfaltens bestandighet og gode deformasjonsegenskaper, og motstand mot piggdekkslitasje. Det tas prøver av asfalten når den legges, og vegeier skal gjøre målinger av spor og jevnhet de neste årene.

– Vi har en god dialog med bransjen i arbeidet vårt med å utvikle kontraktene og få ned utslippet av CO2. På denne måten nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

Det er mange ulike tiltak som reduserer CO2-utslippet fra asfaltvirksomheten, som for eksempel å øke andelen av resirkulert asfalt, endre fyringskilder i asfaltfabrikken, produsere asfalten ved lavere temperatur, klimavennlig transport med bil og båt, bio-bindemidler osv.

– Vi vil fortsette arbeidet med å vektlegge CO2-utslipp i stadig flere av asfaltkontraktene våre og er glade for å se at flere store byggherrer som fylkeskommuner og kommuner tar i bruk den samme metoden, sier Lunaas.

Veidekke har forsket på bruken av alternative bindemidler og kjørt tester i laboratoriet i Trondheim før de i fjor høst la den første prøvestrekningen av asfalten i ett kjørefelt på fv. 700 mellom Meldal og Berkåk for Trøndelag fylkeskommune. Den har de videreutviklet til den miljøasfalten de har lagt på E14.

Klimagassutslippene fra asfaltproduksjon

I Norge produseres det årlig rundt 7,5 millioner tonn asfalt. Veidekke er største aktør og står alene for om lag tre millioner tonn. De samlede norske klimagassutslippene fra asfaltproduksjon og utlegging er beregnet å være nærmere 400.000 tonn hvert år.

– Ved å erstatte bindemiddel basert på fossil råolje med et miljøvennlig plantebasert alternativ tar vi et langt skritt mot helt klimanøytral asfalt. Utviklingen går fort, og vi mener at det er mulig å kutte opp mot 80 % av dagens utslipp i løpet av tre til fire år, sier innovasjonsleder Trine Okstad ved Veidekkes Kompetanse­senter i Trondheim.

– Vi hadde forsket på bruken av alternative bindemidler og kjørt utallige tester i laboratoriet vårt, før vi i fjor høst la den første prøvestrekningen på fylkesvei 700 mellom Meldal og Berkåk for Trøndelag fylkeskommune. Alle tester derfra viser at sporutvikling, styrke, egenskaper for å motstå vind og vær samt slitasje fra vintervedlikeholdet er så gode som vi forventet: Miljøasfalten har minst like gode egenskaper som den tradisjonelle asfalten som ligger i det andre kjørefeltet. Nå har vi videreutviklet miljøasfalten for å tåle belastningene på høytrafikkert vei, forklarer Okstad.

Veidekke har i løpet av 2021 produsert ca. 85.000 tonn miljøasfalt ved fabrikkene i Namdalen, Førde, Hyllestad, Trondheim og ved Hamar. Denne asfalten er fordelt på 130 kilometer vei der det nå samles verdifull erfaring fra ulike bruksområder og geografiske forhold.

– Veidekke har høye mål innen bærekraft, og vi er helt avhengige av at våre kunder legger til rette for innovasjon i sine kontrakter slik som Statens vegvesen gjør her. Innovasjon i bransjen skjer ikke ved detaljbeskrivelser, men når kriterier som CO2-utslipp måles, vektes og premieres i anbud, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

– Spesifiserte krav om for eksempel motorteknologi har tilnærmet null effekt på CO2-utslipp sammenlignet med det vi gjør her. Derfor er det også viktig at vi nå får testet ut miljøasfalten på nye områder. Høytrafikkert vei er et volummessig stort marked for oss, så denne asfalten på E14 skal vi følge nøye opp sammen med Statens vegvesen, avslutter Holmqvist.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur