Foto: Thales
Emner
Publisert
04.02.2021

Thales gjør tog smartere og mer pålitelig

Thales har levert signalsystemet SignAn for norske jernbaner og deler av kommunikasjonssystemet for Bybanen i Bergen, og skal nå levere nytt trafikkstyringssystem (TMS) til hele den norske jernbane for Bane NOR. Thales’ solide og sikre teknologi har gjort oss til en betydelig teknologileverandør for offentlig transport i Norge.

Thales tilbyr en av de mest pålitelige og omfattende porteføljene av jernbane- og kollektivtransportløsninger på markedet.

Land, byer og transportoperatører er avhengige av Thales’ løsninger for å tilpasse seg hurtig urbanisering og møte nye mobilitetskrav - lokalt, mellom byer og over landegrensene.

Thales’ ekspertise innen signalanlegg, bytransport, kommunikasjon, billettsystem og cybersikkerhet gir mennesker og varer den hjelpen de trenger for å bevege seg trygt og effektivt.

 Thales transportvirksomhet i Norge

I løpet av de siste årene har Thales etablert seg som en betydelig teknologileverandør for offentlig transport i Norge innen signalanlegg og trafikkstyringssystemer.

– Thales er en sterk drivkraft i arbeidet med å modernisere skinnegående transport i Norge. Vi er med på mange av de mest krevende prosjektene i norsk jernbane, som Follobanen og den kommende digitaliseringen av trafikkstyringen, Nils Holm Toverud, leder for Thales i Norge.

I 2012 ble Thales tildelt en kontrakt for å levere nye signalløsninger for norske jernbaner gjennom en avtale med Bane NOR. I løpet av de siste årene har Thales implementert signalsystemet SignAn på Høvik stasjon, i Stavanger-området, inkludert Sandnes stasjon, Stavanger stasjon og Orstad-tunet, samt på de nye linjene fra Holm til Nykirke, og fra Farriseidet til Porsgrunn i Vestfold, Langset til Kleverud langs Mjøsa, Ski stasjon som inngang til Follotunnelen og den nye Ulrikentunnelen mellom Arna og Bergen. Velprøvde teknologiløsninger kombinert med lokal tilstedeværelse har bidratt til å gjøre togreiser tryggere og mer pålitelige for publikum.

Norge skal ta i bruk det digitale systemet for trafikkstyring (ERTMS) på det nasjonale jernbanenettet. Målet er å innføre det nye systemet på alle hovedbanelinjene innen 2034. Dette innebærer at alle delene av trafikkstyringssystemet skal skiftes ut. Det blir basert på ny teknologi, klar til å møte de nye tekniske og operasjonelle kravene til togdrift. Thales leverer den delen av systemet toglederne bruker for å planlegge og styre togavviklingen, kalt TMS. Det nasjonale jernbanenettet med vil med nytt trafikkstyringssystem ha et verktøy for å løse samfunnsutfordringene som følger av økt urbanisering og behov for effektiv transport. Thales har også levert integrerte kommunikasjonssystemer for deler av Bergen Bybane.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur