Emner
Publisert
20.08.2017

Ti land tester vegoppmerking i Norge

Vegoppmerking er viktig for trafikksikkerheten – den skal synes godt og ha god friksjon. Nå skal det testes om den kan bli enda bedre ved et stort prøvefelt på rv 2 i Hedmark . Hvert år bruker Vegvesenet om lag 300 millioner kroner på vegoppmerking på riks og fylkesveger. De neste to ukene blir det […]

Vegoppmerking er viktig for trafikksikkerheten – den skal synes godt og ha god friksjon. Nå skal det testes om den kan bli enda bedre ved et stort prøvefelt på rv 2 i Hedmark

.

Hvert år bruker Vegvesenet om lag 300 millioner kroner på vegoppmerking på riks og fylkesveger.

De neste to ukene blir det mange striper å se langs rv 2 ved Haslemoen nær Våler i Hedmark. På en to kilometer lang strekning skal produsenter fra ti land teste 70 typer vegoppmerking.

Overraskende stor interesse

Det er overraskende at 14 produsenter kommer, noe som skyldes at dette oppfattes som en seriøs undersøkelse. Produsentene vet også at hvis vegoppmerkinga holder mål i Norge, som har utfordrende værforhold, så er kvaliteten god nok i andre land også. De er også interessert i å delta i produktutvikling. Så dette er bra for hele bransjen og skjerper alle ledd og sikrer felles spilleregler.

Det sier Bjørn Skaar i Statens vegvesen som leder arbeidet med vegoppmerking.

Enklere å stille krav som kan kontrolleres

Vi har denne testen for å se om vi også kan stille enda strengere krav til friksjon, synlighet og slitestyrke. Sertifiseringsordningen gjør også at det blir enklere å kontrollere at vi får det vi bestiller og betaler for i senere kontrakter. Alle tilbydere må vise til resultater fra denne testen i anbudskonkurranser sier Skaar.

Ulike formål

Linjene skal spres utover kjørebanen og ligge der i to år, og uavhengige konsulenter skal måle trafikkslitasje, friksjon og synlighet på linjene. Produktene skal deles inn i ytelsesklasser alt etter hva de oppnår av resultater.

På landveger er det for eksempel viktigst at linjene lyser opp i mørket, og at gule linjer framstår gule når det er mørkt også.

Kan gangfelt bli mindre glatte?

I gangfelt og oppmerking for sykkel er det særlig viktig med god friksjon.

Nå skal vi sjekke om det er mulig å oppnå bedre friksjonsegenskaper på denne type oppmerking, slik at strengere krav kan gjelde i framtidige oppmerkingskontrakter sier Skaar.

Nordisk samarbeid

Prøvefeltet inngår i en nordisk sertifiseringsordning for vegoppmerkingsmaterialer som Norge, Sverige og Danmark samarbeider om. Det gjør at de kan stille samme krav til dem som skal levere tilbud til vegmyndighetene i framtida.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur