Foto: Bybanen Utbygging
Redaksjonen
Publisert: 03.08.2022 

Til høsten åpner Bybanen til Fyllingsdalen

Prosjektet Bybanen D12 i Bergen, med bybane fra sentrum til Fyllingsdalen, er nå inne i siste fase. Alt er i rute før åpningen 21. november i år, og det gjennomføres nå testkjøringer på deler av strekningen.

Bybanen kjører ved hjelp av en uisolert strømledning som henger over skinnegangen. Kjøreledningen mates med 750 volt likestrøm. Arbeidet med Bybanen D12 er utført i fire etapper:

  • Kaigaten – Bystasjonen (ferdig i mars)
  • Bystasjonen – Kronstad (ferdig i april)
  • Kronstad – Kristianborg (ferdig i august)
  • Kristianborg – Fyllingsdalen (ferdig i august)

Prosjektleder i Bybanen Utbygging, Mona Løvås, forteller at det er et omfattende prosjekt som har pågått siden oppstarten i mai 2018.

Foto: Bybanen Utbygging

– Det første vi begynte med var steinfylling i Store Lungegårdsvann, ettersom Bergen kommune har bestilt en 50 prosent økning av parkarealet. Banetraseen ligger inne på gammelt land, en gammel sjøfylling som er stabil og har satt seg. I den nye fyllingen er det 1,5 millioner kubikk med stein, sier hun.

Men det er mye arbeid som er gjort siden den gang.

– Videre sørover på traseen har vi bygget en ny banetrasé med parallell gang- og sykkelvei, og vi har bygget en ny brokonstruksjon for gang- og sykkelvei som binder sammen sykkelveien som kommer sørfra med en kobling til Fløenbakken, som blant annet brukes av alle de som skal til Haukeland, sier hun.

Løvås forteller videre at banetraseen går inn i en tunnel i Møllendalsveien, en 150 meter lang nybygget betongkulvert, før den går videre inn i en cirka 1000 meter lang fjelltunnel og kommer ut igjen ved den nye holdeplassen på Kronstad.

– Vi har også gjort en full transformasjon av området på Kronstad, men en ny banelinje under eksisterende linje med tilhørende gang- og sykkelvei, og en ny holdeplass, sier hun.

– I tillegg har vi også oppgradert byrommene rundt holdeplassene våre, og blant annet bygget et helt nytt amfi på Kronstad. Vi har også etablert et lite torg i forbindelse med Møllendal holdeplass.

Utfordrende å bygge i tettbebygd strøk

På spørsmål om hva som har vært de største utfordringene i prosjektet, svarer Løvås uten å tvile.

– De største utfordringene har helt klart vært å bygge i tettbebygd strøk, med all støyen og alt støvet det innebærer. Vi har lagt ned en god del ressurser for å ivareta naboene på best mulig måte underveis. Men det har nok vært en belastning for de som bor ganske nær traseen, sier hun.

– Ellers har vi også fått noen overraskelser i grunnen, som man får når du bygger i bynære områder. Det er ikke alltid det man graver opp stemmer overens med forventningene. Men alt i alt har det gått bra, og vi har hatt et godt samarbeid med entreprenøren og aktørene rundt oss. De har snudd seg raskt og funnet gode løsninger på problemer, sier hun.

Det er Skanska som er entreprenør for det omfattende byggeprosjektet, som blant annet omfatter grunnarbeider, rivning av bygninger og konstruksjoner, sprengning av sjakter for adkomst til holdeplass, utfylling i Store Lungegårdsvann, fylling med sprengstein i linjen, gang- og sykkelveier, spunt og pel, og ulike betongkonstruksjoner som for eksempel en 96 meter lang gang- og sykkelbru, pumpestasjoner, likeretterbygg, kulverter, teknisk bygg, portaler og støttemurer.

Skanska har også sprengt ut en 1000 meter lang tunnel, bergrom for holdeplassen på Kronstad, samt gangtunnel til inngang, i tillegg til strossing av cirka 30 meter i eksisterende jernbanetunnel og sikring av tunnel og bergrom.

Kosmetisk arbeid gjenstår

Det er ikke mye arbeid som gjenstår før den nye bybanestrekningen kan åpne for publikum til høsten, og prosjektet ligger godt an med tanke på både tid og budsjett.

– Skanska blir snart ferdig med sin jobb og overleverer i august. Så gjenstår det bare gartnerarbeid og mindre kosmetiske ting, som å ferdigstille beplantning og hellelegging på holdeplasser. Vi skal forresten også fylle igjen kulverten vi har bygget i Møllendal og reetablere en gammel parsellhage fra 1800-tallet, avslutter prosjektleder i Bybanen Utbygging, Mona Løvås.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur