Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Til kamp mot overflatevannet
Til kamp mot overflatevannet

Til kamp mot overflatevannet

Oppgraderingen av Bekkestutunnelen i Bærum skal øke trafikksikkerheten. Statens vegvesen går også til kamp mot overflatevannet, som tidvis har plaget trafikantene.

EMNE: Tunnel
PUBLISERT: 28.November.2019

– Bekkestutunnelen har vært stengt på grunn av flom, i perioder med intens nedbør. Årsaken er at tunnelen ligger med lavbrekk, og at store dagsoner med rundkjøringer tilfører veivann inn i tunnelen. Noen ganger har det har stått vann over hele veibanen i tunnelens lavbrekk. Vi jobber med å finne bedre løsninger for å håndtere overflatevann fra dagsonene, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, prosjektavdeling øst, Rune Smidesang.

Bekkestutunnelen blir oppgradert for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav i tunneler. Oppgraderingen skal også føre til enklere vedlikehold og færre stengninger.

– Tunnelen har vært i drift i 25 år. Selv om den tilsynelatende ser godt ut, er mye av det tekniske utstyret helt utslitt. Det er behov for en renovering, og en oppgradering til dagens standard for slike veitunneler. Vi skal bygge nytt teknisk bygg ute i dagen, og vi skal fornye rensebasseng for tunnel og vaskevann. Veibanen begynner også å bli slitt, slik at når vi likevel gjør dette arbeidet legger vi også ny asfalt gjennom tunnelen.

Strengere krav

Arbeidene starter første kvartal 2020, og skal være ferdige senest 1. desember 2020. Oppgraderingen inkluderer blant annet fjell- og brannsikring, samt nytt styrings- og overvåkingssystem, bedre belysning, ventilasjon og signal for DAB+. Det blir også oppgradering av sikkerhetsutrustningen, inkludert SOS-stasjoner, stopplommer, slokkevann og ledelys.

Foto: Statens vegvesen

– Sikkerhetskravene i dag er ikke så ulike fra da tunnelen ble bygget, men dagens krav er forsterket på de flest punkter – slik at vi  trenger større kapasitet på ventilasjon, sterkere belysning i portalområdene og gjennom tunnelen, kortere avstand mellom nødkiosker og havarinisjer. Det er også strengere krav til rensing for vaskevann og tunnelvann. Dessuten er kravene til størrelse og sikkerhet for tekniske rom og trafostasjoner langt strengere.

– Vi ser også på dekningsforholdene for radio gjennom tunnelen, slik at man kan lytte uforstyrret på radio i bilen når man kjører gjennom tunnelen. Det blir en forbedring i forhold til dagens løsning.

Møter stor forståelse

Rehabiliteringen skal altså hovedsaklig gjennomføres neste år. Arbeidene inne i tunnelen skal for det meste skje om natten. Bare i korte perioder blir det nødvendig å stenge tunnelen på dagtid. Arbeidene utenfor tunnelen vil i hovedsak kun skje på dagtid.

Rune Smidesang mener bilister og andre brukere i stor grad aksepterer enkelte ulemper i forbindelse med slike vedlikeholdsprosjekter.

– Våre brukere forstår viktigheten av det vi gjør og hvorfor vi gjør det, men samtidig må vi legge til rette slik at vi ikke unødig forstyrrer trafikken eller skaper irritasjon for trafikantene. Vi vil prioritere en sikker gjennomføring for anleggsarbeiderne som skal utføre arbeidet. Derfor vil mye av oppgraderingen av Bekkestutunnelen foregå som nattarbeid. Da er det lite trafikk, trygt å jobbe – og minst ulempe at vi stenger tunnelen.

– Fra tid til annen skjer det trafikkuhell i tunnelene våre. Da gjelder det liv og helse, og det er svært viktig at tunnelens sikkerhetsutrustning fungerer som den skal for nettopp å begrense omfang av skade.  For oss er det viktig at bilister og brukere har tillit til at det vi har bygget, fungerer slik det skal.

– Til slutt er det viktig at våre brukere kjenner til og vet hva som skal skje og når vi skal utføre arbeidet. Vi jobber i disse dager med vår kommunikasjonsplan, som vil ivareta behovet for informasjon til bruker og naboer på Bekkestua.

Oppgraderingen er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Aventi installasjon AS. Kontrakten er en totalentreprise med samspill. Det betyr at Aventi gjennomfører oppdraget i samarbeid med Statens vegvesen og samarbeidspartnerne på bygg og anlegg, Implenia Norge AS. Konsulent for prosjekteringen er Electronova/Aas Jacobsen/Vianova-nettverket.

Mest Lest

Drøftet punktligheten

Kjemikalier på avveie langs norske veier

Nye muligheter på Vestlandet

Leverer avansert togteknologi for nær én milliard kroner

Sweco vant oppdrag på Gjøvikbanen

Bilistene ønsker mindre monotone tunneler ved bruk av farger og belysning

Spennende bruprosjekt starter i 2019

– Vi sparer veldig mye tid

Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral

Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8.mars

Startskudd for konkurranser om 20 milliarder

Det må komme ett nytt avgiftssystem

Årets sommerkontor går på skinner og vei

– Dårlige vannrør skaper vannkrise i sommer, ikke CO2 mangel

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Nye Veier og AF arrangerte folkefest for 7000

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Supert samarbeide om gigantprosjekt

Alt kan måles

Bossnettet i Bergen hevder seg i verdenstoppen

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Trafikksikkerhet må ikke tas for gitt

Sweco med klimaoppfordring til EU

Nullvisjonen skaper langsiktige endringer

Bane NOR velger Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Blir nye direktør for Samferdsel og byutvikling

Passer på havet

Biologisk mangfold kan dempe de negative effektene av klimaendringene

Sterk vekst i godstransporten

Er det norske markedet attraktivt nok?

Veidekke kjøper resterende aksjer i Asfaltverket Mo AS

Østfoldbanen: Bedre togtilbud sør for Ski

Ser mange miljøsvin på anbudsskogen

Utstillingen Spor i jord viser middelalderutgravingene

Norsk Dronesenter etablert

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Inngår bærekraftig samarbeid

Mer effektiv vindkraftutbygging med ny digital plattform

Raskare framdrift i togtrafikkpakkane: Jernbanedirektoratet kunngjer konkurransen om Trafikkpakke 4 allereie no

Skal EU styre norsk jernbane for alltid?

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Bimodale tog framskyndes

Elisabeth Enger avtroppende jernbanedirektør

Skal spare store summer i jernbaneprosjekter

– Vegvesenet og Skanska har ikke bare latt det bli med praten om å samarbeide

Bergensbanen: Planar for 2018

Norsk tunnel-løsning i Hong Kong

Norges største vegtunnelprosjekt: NCC signerte første kontrakt

Nedgangstider i oljen fører bedrifter på land

Med mennesket i sentrum

Vellykket fagdag med fyllingsdammer som tema

Alstom leverer kontrollsystem på togene

Har behov for flere undersøkelser

Fire entreprenørar har levert tilbod på bygging av Nordøyvegen

Mer effektiv og sikker sjøfart

Etterlyser nye idéer om tunnelredning

Raskere med rør i rør

God framdrift med arbeidene på stengte baner

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Fare for ny flomtopp

I dag åpner ASKO vindkraftverk

Versting av porselen skal vekk

Europas første plussby kan bli norsk

Dobbelt gjennomslag for Follobanen

OPS: Slik skor du deg for oppdraget

Først i verden med EPD-generator for asfalt

– Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Rambøll med ny VVA-avtale for Færder kommune

Ingen Høyesterett-behandling av OSSA-saken

Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Billigere vei i vellinga

Bane NOR: Urealistisk og kostbart å ferdigstille hele InterCity samtidig

Skal bygge rassikring for 210 millioner

Vil koble lokal avløpsrensing og matproduksjon i byen

Intelligent kamerasystem og strømløsninger gir tryggere tunneler

Avtale om rute- takst- og billettsamarbeid inngått for tog og buss

NCC asfalterer for Trondheim og Klæbu

Vegvesenet: Vi skal svare på utfordringene

Sammen om banebrytende E18-kontrakt

Batterier gjør skipskraner miljøvennlige

Strengere krav til overvannshåndtering og rensing av vegvann

Vedlikehold av bruer: Fortsatt stort etterslep

Alt for lite penger til skredsikring

En ny norsk OPS-modell for bygging av vei

Satte verdensrekord

Kan bruke støy til å se i røyklagt tunnel

Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

– En milepæl: Biogass-fabrikken er offisielt åpnet

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

Skal finne nye løsninger for bygging og vedlikehold av broer

Maskinstyring made in Norway

Norgesglasset vant bransjepris

Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen

Norge kan bli fullelektrisk

Vegvesenets OPS-prosjekter trekker internasjonal interesse

Roser partiene for fjerning av maskinskatten

Visjonen som ble et oppnåelig mål