Emner
Publisert
27.11.2019

Til kamp mot overflatevannet

Oppgraderingen av Bekkestutunnelen i Bærum skal øke trafikksikkerheten. Statens vegvesen går også til kamp mot overflatevannet, som tidvis har plaget trafikantene.

– Bekkestutunnelen har vært stengt på grunn av flom, i perioder med intens nedbør. Årsaken er at tunnelen ligger med lavbrekk, og at store dagsoner med rundkjøringer tilfører veivann inn i tunnelen. Noen ganger har det har stått vann over hele veibanen i tunnelens lavbrekk. Vi jobber med å finne bedre løsninger for å håndtere overflatevann fra dagsonene, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, prosjektavdeling øst, Rune Smidesang.

Bekkestutunnelen blir oppgradert for å tilfredsstille dagens sikkerhetskrav i tunneler. Oppgraderingen skal også føre til enklere vedlikehold og færre stengninger.

– Tunnelen har vært i drift i 25 år. Selv om den tilsynelatende ser godt ut, er mye av det tekniske utstyret helt utslitt. Det er behov for en renovering, og en oppgradering til dagens standard for slike veitunneler. Vi skal bygge nytt teknisk bygg ute i dagen, og vi skal fornye rensebasseng for tunnel og vaskevann. Veibanen begynner også å bli slitt, slik at når vi likevel gjør dette arbeidet legger vi også ny asfalt gjennom tunnelen.

Strengere krav

Arbeidene starter første kvartal 2020, og skal være ferdige senest 1. desember 2020. Oppgraderingen inkluderer blant annet fjell- og brannsikring, samt nytt styrings- og overvåkingssystem, bedre belysning, ventilasjon og signal for DAB+. Det blir også oppgradering av sikkerhetsutrustningen, inkludert SOS-stasjoner, stopplommer, slokkevann og ledelys.

Foto: Statens vegvesen

– Sikkerhetskravene i dag er ikke så ulike fra da tunnelen ble bygget, men dagens krav er forsterket på de flest punkter - slik at vi  trenger større kapasitet på ventilasjon, sterkere belysning i portalområdene og gjennom tunnelen, kortere avstand mellom nødkiosker og havarinisjer. Det er også strengere krav til rensing for vaskevann og tunnelvann. Dessuten er kravene til størrelse og sikkerhet for tekniske rom og trafostasjoner langt strengere.

– Vi ser også på dekningsforholdene for radio gjennom tunnelen, slik at man kan lytte uforstyrret på radio i bilen når man kjører gjennom tunnelen. Det blir en forbedring i forhold til dagens løsning.

Møter stor forståelse

Rehabiliteringen skal altså hovedsaklig gjennomføres neste år. Arbeidene inne i tunnelen skal for det meste skje om natten. Bare i korte perioder blir det nødvendig å stenge tunnelen på dagtid. Arbeidene utenfor tunnelen vil i hovedsak kun skje på dagtid.

Rune Smidesang mener bilister og andre brukere i stor grad aksepterer enkelte ulemper i forbindelse med slike vedlikeholdsprosjekter.

– Våre brukere forstår viktigheten av det vi gjør og hvorfor vi gjør det, men samtidig må vi legge til rette slik at vi ikke unødig forstyrrer trafikken eller skaper irritasjon for trafikantene. Vi vil prioritere en sikker gjennomføring for anleggsarbeiderne som skal utføre arbeidet. Derfor vil mye av oppgraderingen av Bekkestutunnelen foregå som nattarbeid. Da er det lite trafikk, trygt å jobbe – og minst ulempe at vi stenger tunnelen.

– Fra tid til annen skjer det trafikkuhell i tunnelene våre. Da gjelder det liv og helse, og det er svært viktig at tunnelens sikkerhetsutrustning fungerer som den skal for nettopp å begrense omfang av skade.  For oss er det viktig at bilister og brukere har tillit til at det vi har bygget, fungerer slik det skal.

– Til slutt er det viktig at våre brukere kjenner til og vet hva som skal skje og når vi skal utføre arbeidet. Vi jobber i disse dager med vår kommunikasjonsplan, som vil ivareta behovet for informasjon til bruker og naboer på Bekkestua.

Oppgraderingen er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Aventi installasjon AS. Kontrakten er en totalentreprise med samspill. Det betyr at Aventi gjennomfører oppdraget i samarbeid med Statens vegvesen og samarbeidspartnerne på bygg og anlegg, Implenia Norge AS. Konsulent for prosjekteringen er Electronova/Aas Jacobsen/Vianova-nettverket.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur