Gjermund Sogn. Foto: Nordic Infrastructure Group.
Publisert: 06.06.2024 

To jernbaneentreprenører på vei inn i Nordic Infrastructure Group

Nordic Infrastructure Group har blitt enige om hovedvilkårene om å kjøpe jernbaneentreprenørene Trasé AS og Nordnes Narvik AS.

De to planlagte oppkjøpene vil ytterligere styrke Nordic Infrastructure Groups sterke posisjon innen bygg, vedlikehold og andre spesialisttjenester innen jernbane og sporvei.

Trasé AS

Nordic Infrastructure Group, som er et datterselskap av Inin Group AS, har blitt enige om vilkårene for å kjøpe 100 prosent av aksjene i Trasé AS.

Trasé AS spesialiserer seg på konstruksjon, vedlikehold og oppgraderinger av jernbane, sporveier og veiinfrastruktur knyttet til offentlig transport. Dette innebærer tjenester innen grunnarbeid, vann og avløp, kabelsystemer, betongarbeid og sporbygging.

Trasé AS sitt hovedkontor er i Østerås i Bærum kommune. Selskapet har 25 ansatte og  hadde i 2023 en omsetning på omlag 33 millioner kroner. Det har levert positive økonomiske resultater hvert år siden oppstarten i 2015.

– Det skal investeres flere milliarder kroner i infrastruktur knyttet til kollektivtransport i Osloregionen det neste tiåret. Med omfattende erfaring fra trikk, T-bane, veier og sykkelveier i regionen, er Trasé AS en svært konkurransedyktig og attraktiv leverandør her, sier Gjermund Sogn, administrerende direktør i Nordic Infrastructure Group.

Nordnes Narvik AS

I tillegg har Nordic Infrastructure Group blitt enige om hovedvilkårene i en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Nordnes Narvik AS.

Nordnes Narvik har etablert seg som en sentral aktør i jernbanebransjen i Nord-Norge, med stort fokus på å levere infrastrukturløsninger av høy kvalitet.

I 2023 hadde selskapet en oppsetning på omlag 30 millioner kroner.

– Kompetansen til Nordnes Narvik AS innen jernbanebygging utfyller egenskapene vår og posisjonerer oss til å utnytte den økende etterspørselen etter utvikling av infrastruktur i regionen, sier Gjermund Sogn.

Begge transaksjonen er underlagt sedvanlige gjennomføringsbetingelser, tilfredsstillende due diligence og endelig transaksjonsdokumentasjon. Transaksjonsvilkårene vil bli offentliggjort ved signering av endelig aksjekjøpsavtale mellom partene.

Inin Group er notert på Euronext Growth i Oslo.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur