Meny

TRANSPORT

Ønsker innspill til EU-forslag om en renere, tryggere og mer digitalisert veitransport

– Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy. I tillegg er det interessant at EU nå foreslår CO2-standarder for tunge kjøretøy. Dette kan…

Read More

Norgeshistorias største godsundersøking – på 48 timar

Onsdag og torsdag denne veka skal all godstransport på heile Vestlandet registrerast i det som truleg blir norgeshistorias største godsundersøking. Målet er å kartlegge alt gods som blir frakta inn og ut av Vestlandet. Dette er veldig spanande, seier prosjektleiar Bjarte Børtveit i Statens vegvesen. Han har ansvaret for prosjektet der 230 personar skal stoppe…

Read More

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Hvordan skal Bodø vokse samtidig som transportløsningene er smarte og miljøvennlige? Det blir temaet i den nye utredningen som settes i gang av Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Hensikten er å vise ulike alternativer for hvordan byen og transportsystemet kan utvikle seg uten at personbiltrafikken øker. Aktuelle…

Read More