Publisert: 20.11.2018 

Travle helgeøkter på flere banestrekninger

Helga 22-23. september skal det i regi av Bane NOR gjøres viktige jobber høyt og lavt på hele Nordlandsbanen, Meråkerbanen...

Helga 22-23. september skal det i regi av Bane NOR gjøres viktige jobber høyt og lavt på hele Nordlandsbanen, Meråkerbanen og Østfoldbanen, samt deler av Dovrebanen og Hovedbanen.

Mens banene er stengt utføres en rekke små og store oppgaver knyttet til utbygging, fornyelse og vedlikehold. Dette er viktig arbeid som bidrar til bedre komfort, høyere driftssikkerhet og bedre punktlighet.

Østfoldbanen

Strekningen mellom Oslo S og Mysen/Kornsjø stenges fra lørdag 22. september klokken 02.00 fram til søndag 23. september ca. klokken 14.00. Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles i denne perioden på NSBs nettsider.

Den 22 kilometer lange Follbanen er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil blant annet gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski. Som et ledd i denne utbyggingen skal det denne helgen blant annet gjøres anleggsjobber og jernbaneteknisk arbeid ved Oslo S, Loenga i Gamlebyen og Ski stasjon.

I Sandbukta nord for Moss fortsetter forberedende arbeider i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, blant annet med fjerning av fjellmasser nær opptil sporet. Nytt dobbeltspor og ny stasjon i Moss skal være operativ fra 2024.

I sydenden av Fredrikstad stasjon er det klart for en stor jobb med bytte av en sporveksel. Brurehabilitering i Sarpsborg og masseutskifting ved planovergangen på Lahelle står også på programmet, i tillegg til rutinemessige arbeider og kontroller av de tekniske anleggene en rekke andre steder.

Hovedbanen

Mellom Lillestrøm og Dal stenges Hovedbanen fra lørdag 22. september klokken 07.05 fram til søndag 23. september klokken 18.20. (NB: Stengingen berører ikke togene til og fra Oslo Lufthavn.) Les om trafikkavviklingen på NSBs nettsider.

I perioden skal åtte arbeidslag fordele seg på Dal, Jessheim, Frogner-Lindeberg og Bøn.

I grove trekk er det sporvekselvedlikehold det handler om, opplyser fungerende kommunikasjonssjef for strekningen, Britt-Johanne Wang i Bane NOR.

Dovrebanen og Rørosbanen

Strekningene Eidsvoll-Dombås og Hamar-Løten stenges fra lørdag 22. september kl. 06.00 til mandag 24. september kl. 04.00. Les om trafikkavviklingen på NSBs nettsider.

Den største jobben på denne strekningen blir utskifting av jernbanebrua på Bergsodden mellom Moelv og Brøttum. En annen stor oppgave utføres ikke av Bane NOR, men på oppdrag fra Nye Veier i samband med bygging av ny firefelts E6: Ved Tjernli i Brumunddal skal det legges inn ei ny, midlertidig bru over jernbanen.

Heller ikke på Hamar stasjon er det stille denne helgen. Her skal det blant annet gjøres en del arbeider med sporvekselvarme.

Vi står foran en ny vinter. Da er det viktig å forsikre seg om at vi har nok varme slik at snø og is i sporveksler tines så raskt som mulig, sier Wang.

I tillegg skal det byttes sviller mellom Brøttum og Bergseng, det blir sporarbeider på Lillehammer stasjon og det gjøres rutinemessige kontroller på mange ulike steder.

Sør i Gudbrandsdalen er det mange underbyggingstiltak som skal gjøres, bl.a. utskifting og utbedring av stikkrenner og drening. På strekningene Losna-Fåvang, Ringebu stasjon og Ringebu-Hundorp blir det forberedende ballastrens med bygging av kabalkanaler, legging og skjøting av kabler samt helt nye kabler på Ringebu stasjon. På Brennhaug stasjon legges det inn ei ny platebru.

Nordlandsbanen og Meråkerbanen

Både Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, samt Meråkerbanen fram til Storlien, blir stengt for arbeider lørdag og søndag. Nettsidene til NSB har informasjon om hvordan trafikken avvikles disse dagene.

Bane NOR skal fornye jernbanens signalanlegg over hele landet. Utdatert teknologi skal erstattes med det felleseuropeiske signalsystemet ERTMS. I den togfrie perioden skal vi bygge føringsveier for kabler flere steder på Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

På Stjørdal stasjon og Verdal stasjon skal vi jobbe døgnet rundt i hele helga. Ved Tinden overgang skal vi utføre arbeider kun på natta. Her vil det være mulig å passere til fots etter avtale med de som jobber der. Ved Ørmelen planovergang skal det også utføres arbeider på natta. Det vil være redusert fremkommelighet for biler over planovergangen natt til lørdag, i tidsrommet kl. 2200-0530.På Gudå stasjon på Meråkerbanen skal det kun utføres arbeider på dagtid.

Mot svenskegrensen på Meråkerbanen mellom Hell og Gudå skal det legges ned ny kjørekulvert slik at planovergangen kan fjernes. Kopperå stasjon stenges på grunn av arbeider på svensk side av grensen.

På Trønderbanen starter arbeidene ved Leangen stasjon opp. Sporveksel 3 på Leangen fjernes og det legges nytt spor over. I tillegg kommer signalarbeider og fjerning av gamle fundamenter nær spor. Mellom Midtsandan og Hommelvik skal støttemurer og fyllinger utbedres.

Mellom Stjørdal og Ronglan gjøres grøfterensk, spyling av stikkrenner og gravemaskinarbeider. Én stikkrenne skal skiftes. På Verdalselvbrua blir det svillebytte og overflatebehandling, inklusive sandblåsing og maling.

Lenger nord skal det byttes sviller mellom Harran og Lassemoen. Mellom Namsskogan og Majavatn er stikkordene drenering og innlegging av stikkrenner. På luftige og vakre Trolldalen bru skal det skiftes gangbaner på begge sider av brua.

Arbeidet med nye viltgjerder mellom Eiterstraum og Mosjøen vil pågå også denne helga. Det blir skinnebytte mellom Mosjøen og Drevvatn, samt rassikring noen kilometer lenger nord.

Det er tett agenda rundt Mo i Rana: Signalbytte på selve stasjonen, trykk- og sondetesting av fiberrør, samt oppsetting av fall- og stigningsvisere opp mot Dunderland. Ved Skonseng skiftes isolatorer og underlagsplater. Det blir gjennomgående linjepakking samt andre arbeider fra Skonseng og nordover forbi Dunderland.

Sist men ikke minst blir det overhaling av rekkverk og kantdragere på Messingåga bru, svillebytte mellom Rognan og Fauske og kabelarbeid på selve stasjonen i Fauske. Videre er også sporarbeider og fjellrensk stikkord, mens det på Bodø stasjon blir viktig vedlikehold av sporvekslene.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur