Korslundtunnelen, Morskogtunnelen og Espatunnelen på E6 oppgraderes med moderne rømningslys i sommer. Foto: EnergyOptimal/Statens vegvesen
Emner
Publisert
28.05.2021

Tre tunneler på E6 langs Mjøsa får nye evakueringslys

De tre tunnelene Korslund, Morskog og Espa, som ligger på E6 langs Mjøsa i sør, får nye evakueringslys. Arbeidet med utskiftingen av de gamle lysene skjer om natta gjennom hele sommeren. Da blir trafikken ledet gjennom det ene av tunnelenes to løp.

Evakueringslysene, eller rømningslysene, i Korslundtunnelen, Morskogtunnelen og Espatunnelen må skiftes ut.

– Led-teknologien har utviklet seg mye på de åtte årene siden E6-tunnelene stod ferdig, så nå blir de gamle lysene skiftet ut med moderne, driftssikre evakueringslys. Det er mer økonomisk lønnsomt og sikrere enn å beholde de gamle, forklarer seksjonssjef i Statens vegvesen, Asbjørn Stensrud. Han understreker at trafikantenes sikkerhet kommer først, og at sikkerhetsutstyr som evakueringslys er, må fungere.

Arbeid i tre måneder

Arbeidet med å skifte ut rømningslysene i de tre E6-tunnelene er allerede i gang og vil pågå i tre måneder, til ut august.

Det er Otera Traftec AS som gjør jobben på oppdrag fra Statens vegvesen. De jobber når trafikken på E6 er lav, det vil si på kvelds- og nattestid kl. 22.00 - 05.30, fra mandag kveld til fredag morgen.

Siden tunnelene har to løp, kan de jobbe i det ene løpet mens trafikken går i det andre.

– Med toveis trafikk i ett løp er det nedsatt hastighet. Vi oppfordrer alle trafikanter til å respektere den nedsatte fartsgrensa og gjerne beregne litt mer tid enn vanlig, sier Stensrud.

På dagtid går trafikken som normalt i begge løp i de tre tunnelene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur