Kursansvarlige Kjetil Dyngeland og Gabriela Bjørnsen fra RBR var godt fornøyde med gjennomføringen av kurset, og håper de etter hvert kan tilby kurset til innsatsledere også fra andre steder i landet. Foto: Rogaland brann og redning IKS
Bente Lill Henriksen
Publisert: 31.03.2022 

Tredagers tunnelbrannsikkerhetskurs for operative ledere

Fem måneder etter gjennomføringen av et pilotkurs i tunnelbrannsikkerhet, arrangerte Rogaland brann og redning IKS (RBR) sitt igjen tunnelbrannsikkerhetskurs for operative ledere. I tillegg til deltakere fra eget brannkorps, både på heltid og deltid, var det kursdeltakere fra 110-sentralen, politi, helse og Vegtrafikksentralen (VTS).

I samarbeid med det europeiske prosjektet SAFEINTUNNELS, som skal bidra til kompetanseheving innen tunnelsikkerhet for redningsmannskapene, har RBR utviklet kurset "Operasjonell ledelse i tunnelbrannsikkerhet". Dette handler om å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver og beredskapsutfordringer.

– Hovedmålsetningen med kurset har vært å gi deltakerne et bedre grunnlag til å ta beslutninger ved innsatser i tunnel, med fokus på faktorer som for eksempel tunnelenes trafikk, ventilasjon, lengde og stigning etter deltakelse på kurset, sier prosjektleder Gabriela Bjørnsen i RBR.

Teori, praktiske øvelser og table top-øvelser

Høsten 2021 arrangerte RBR et pilotkurs innen tunnelbrannsikkerhet. Erfaringene fra dette kurset er tatt med når programmet for det nye tunnelkurset ble fastsatt.

RBR har tilgang på gode øvelsesfasiliteter i Fjellhallene på Ganddal utenfor Sandnes, hvor det er tillrettelagt to tunneller som mannskapene kan øve i. Foto: Rogaland brann og redning IKS

Kurset som gikk over tre dager hadde et omfattende og innholdsrikt program. Det var lagt opp i en fin blanding av forelesninger, spilløvelser i Fjellhallene på Ganddal og table top-øvelser i SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland). Det var også rom for gode faglige diskusjoner mellom kursdeltakerne, kursarrangørene og eksterne deltakere som var med på kurset som observatører.

– Den teoretiske undervisningen innen regelverk, tunneldesign og 7-trinnsmodellen som forventet metode under alle hendelser, lå i bunn for alle øvelsene og casene vi gikk gjennom. Det er en helhet i hele undervisningsopplegget, forklarer Bjørnsen.

I tillegg til erfarne foredragsholdere fra RBR, hadde både politi, helse og VTS innlegg hvor de fikk presentere sine perspektiv på tunnelhendelser.

Gode tilbakemeldinger

Etter kurset har arrangørene fått mange gode tilbakemeldinger fra de 12 deltakerne. Alle sier at de nå føler seg bedre rustet til å håndtere hendelser i tunnel. Noe av det som trekkes fram som positivt, er at kurset har hatt fokus på lokale forhold og tunneler som deltakerne kjenner til. Spesielt table top-øvelsene føltes dermed relevante og realistiske.

 – Jeg hadde på forhånd hørt mye positivt om kurset, og hadde derfor forventninger om at det ville bli et bra kurs. Kurset stod til forventningene og læringsutbyttet ble bra, sier brannmester John Birkedal. Han legger til at det at representanter fra alle nødetatene og VTS deltok, gjorde sitt til at kurset ble løftet enda et hakk.

–  Kurset hadde en god mix av teori og øvelser, noe som bidro til gode diskusjoner og erfaringsutveksling. Jeg vil absolutt anbefale kurset til andre, og mener at alle som jobber i beredskap burde få mulighet til å delta, sier han.

Håper på kurs for alle operative ledere i RBR

– Planen er at vi skal kunne tilby kurset til alle ledere i RBR og i de andre nødetatene som har tunneler i sitt område. Neste steg blir å kunne tilby kurset også til eksterne kunder, og vi vil også se på muligheten til å tilby kurset til ansatte i brannvesen også andre steder i landet, sier Gabriela Bjørnsen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur