Søndag 27. september er trikkens linje 11 og 12 tilbake i Bogstadveien og over Frogner Foto: Katrine Holland/Sporveien
Publisert
28.09.2020

Trikken tilbake i Bogstadveien på nye spor

Sporveien gjennomfører et stort og omfattende oppgraderingsprosjekt på Majorstuen, der det siden midten av mai er blitt kjørt buss for trikk. Søndag 27. september tar Sporveien i bruk nye spor i Bogstadveien og nye og universelt utformede holdeplasser mellom Kirkeveien og Jacob Aalls gate.

Ferdigstillingen av arbeidene betyr at trikkelinjene 11 og 12 fra søndag 27. september er tilbake på Majorstuen og Frogner. Det gjenstår fortsatt noen byggearbeider før prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020. Når prosjektet som helhet er ferdig, vil trikkens linje 19 kjøre i Valkyriegata og slippe av passasjerer på holdeplassen i Kirkeveien.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, er svært fornøyd med at nok en milepæl i Oslos trikkeprogram er nådd.

– Endelig er trikken tilbake på Majorstuen og Frogner! Oslo skal bli verdens første hovedstad uten klimagassutslipp. Da må vi gjøre det enklere, billigere og bedre å reise miljøvennlig, for alle. Snart får vi universelt utformede trikker med plass til mange flere passasjerer, og nå er holdeplasser mellom Kirkeveien og Jacob Aalls gate endelig blitt universelt utformet, slik at rullestolbrukere kan reise enkelt med trikken, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

Trikken er viktig i bybildet

Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien og leder av Oslos trikkeprogram, er opptatt av trikkens betydning for Oslo som en bærekraftig hovedstad.

– Med rundt 30 millioner av- og påstigninger årlig er Majorstuen det nest største kollektivknutepunktet i Oslo. En satsing på trikk er viktig i arbeidet med å gjøre Oslo til en miljøvennlig og bærekraftig hovedstad. Vi i Sporveien gleder oss stort over å kunne tilby Oslos borgere og besøkende et effektivt og oppgradert trikketilbud. Nå kjører trikken over Majorstuen og Frogner igjen, og om ikke lenge vil vi se den første av Oslos nye trikker skinne i bybildet, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien – og legger til:

– Vi vet at trikken har en stor plass i Osloborgernes hjerter. Trikken er miljøvennlig, har hyppige avganger og plass til mange om bord. For næringslivet er den viktig for å frakte kunder, gjester og besøkende rundt i sentrum. Trikken er sentral i satsingen på et klimavennlig og attraktivt byliv, sier Cato Hellesjø.

Omfattende arbeider på Majorstuen

På Majorstuen er anleggsarbeidene i sluttfasen. Trikkeinfrastrukturen er snart ferdig opprustet, det lages et nytt vendespor i Jacob Aalls gate, mellom Bogstadveien og Valkyriegata, som vil øke sikkerheten og kapasiteten i trafikknettet, og kontaktledningsanlegget til trikken oppgraderes. Prosjektet omfatter også utskifting av over 100 år gamle vann- og avløpsrør i Bogstadveien og i kryssene mot Kirkeveien og Sorgenfrigata, for å unngå å grave i flere omganger og redusere belastningen på de som ferdes, bor og driver næringsvirksomhet i området.

Parallelt med arbeidene på Majorstuen er trikkeinfrastrukturen i Frognerveien og ved Solli plass rustet opp, og begge prosjektene vil bli avsluttet i sin helhet i løpet av fjerde kvartal 2020.

Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, ser frem til at trikken igjen trafikkerer Oslos nest største kollektivknutepunkt.

– Det har vært intensive arbeidsdager på Majorstuen gjennom hele sommeren og frem til nå, og vi ser frem til at trikken er tilbake i Bogstadveien. Oppgraderingen av Majorstuen i sin helhet er dog ikke ferdig før i fjerde kvartal, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Tett koordinering og godt samarbeid

Trikkeprogrammet ledes av Sporveien, og målet med programmet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner. Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning, i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

Blant de store gateopprustningsprosjektene i Trikkeprogrammet er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, og Tinghuset–Tullins gate som var ferdig i 2019. Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka, Majorstuen og Bispegata er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020, mens Storgata er planlagt ferdig oppgradert i 2021.

Nye, moderne trikker til Oslo

I tillegg til gateopprustning og oppgradering av infrastruktur, består Trikkeprogrammet av fornyelse og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold, og anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo. Den første nye trikken er kommet til Oslo, og Sporveien starter testkjøringen i oktober.

Fakta om Trikkeprogrammet:

• I 2013 setter Oslo kommune i gang Trikkeprogrammet.

• I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

• I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten, Ruter og Oslo Vognselskap.

• Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).

• Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

• De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

• Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

• De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med vinteren 2020/2021.

• Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

• Sporveien og Ruter samarbeider om arbeidet som skjer i design- og teknisk utviklingsfase, og om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur