Foto: Statens vegvesen
Publisert: 20.06.2024 

Tungtrafikkfelt på europaveiene inn mot Oslo

Statens vegvesen legger nå til rette for tungtrafikken på E6 inn mot Oslo fra både nord og sør.

Kollektivfeltene på E6 på strekningene Hvam–Tangerud i nord og Taraldrud–Klemetsrud i sør omgjøres til tungtrafikkfelt for buss og lastebil. I tillegg vil det være tillatt for taxi.

Omskilting og merking av veibane starter natt til onsdag 26. juni, og varer 2–3 netter forutsatt godt vær.

Statens vegvesen vurderer også tungtrafikkfelt på E18 i vest fra Asker.

– Dette gir en prioritet for gods- og næringstransport på disse strekningene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Siden 6. mai har det vært forbudt for elbiler å kjøre i kollektivfeltene for å begrense privatbiltrafikken inn mot Oslo når Ring 1-tunnelene stenger 1. juli.

Hensikten er at bussene skal ha mer forutsigbar fremkommelighet. Resultatet så langt er at den totale privatbiltrafikken inn mot Oslo er redusert og bussene kjører noe raskere mot Oslo.

– Vi mener at vi kan gi tungbilene en fordel på de aktuelle strekningene uten at det i vesentlig grad går utover busstrafikken, sier Hovland.

Oslo og Akershus har et meget godt kollektivtransportsystem. Samtidig er mange bilister fleksible. Målinger viser en samlet nedgang på 16 000 kjøretøy inn mot Oslo etter at elbilforbudet trådte i kraft.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur