Foto: Sweco
Publisert: 06.03.2023 

Tunnel i særklasse

15. april åpner verdens lengste gang- og sykkeltunnel i Bergen.

Sweco har prosjektert en 2,9 kilometer lang gang- og sykkeltunnel gjennom Løvstakken – verdens lengste tunnel tilrettelagt for både fotgjengere og syklister. Nå er den snart klar til å lede Bergens innbyggere trygt og tørrskodd fra Fyllingsdalen til Minde.

Skapt uten håndbok

– Takket være omfattende koordinering og tett tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter, ingeniører, akustikere, tunnelpsykologer og lysdesignere har vi klart å skape en unik tunnel med behagelig klima og komfortable omgivelser, forteller entrepriseansvarlig i Sweco, Sondre Husabø.

Sondre Husabø har vært en del av bybaneprosjektet siden 2018 – først som BIM-koordinator, deretter som prosjekteringsleder fra 2020. Foto: Sweco

Arbeidet med tunnelen har i stor grad basert seg på kompetansedeling, samarbeid og erfaringsutveksling. Det fantes nemlig ingen mal eller gitte fremgangsmåter for et tunnelprosjekt av dette kaliberet.

– Dette er et stort, særegent og komplekst prosjekt som det ikke eksisterte noen håndbok for hvordan burde bygges. Derfor var det viktig for oss å koordinere alle tiltak på en organisert måte. For å nå de beste, mest helhetlige løsningene har vi samarbeidet tett med etatene som skal eie og drifte tunnelen. Det har også vært god kommunikasjon mellom kontor og byggeplass, forteller Husabø.

Fra modell til tunnel

Gang- og sykkeltunnelen er et modellbasert prosjekt. Tradisjonelle tegninger er i stor grad erstattet med 3D-modeller, både i planleggings- og gjennomføringsfasene.

– 3D-modellene gjør det mulig å oppdage feil og kollisjoner tidlig i prosessen, som igjen forebygger uforutsette utgifter. Det gir også entreprenøren bedre oversikt over hva som faktisk skal bygges, og eventuelle spørsmål kan klareres på kontoret istedenfor på byggeplass. Prosjektet har vært med på å heve modelleringskompetansen til både Sweco, Bybanen Utbygging og entreprenørene. Sammen har vi funnet en god middelvei for hva som kan 3D-modelleres og hva som fremdeles bør leveres på tradisjonell tegning, forteller Husabø.

Komfort gjennom atmosfære

For å gjøre tunnelen til en så god opplevelse som mulig har teamet fokusert på gode lysforhold, som skal gi de reisende en følelse av oversikt og tilstedeværelse.

– Vi har forsøkt å skape en lys atmosfære gjennom belysning og fargepalett. Etter hvert som man beveger seg innover i tunnelen vil man merke at lysene og fargene blir varmere. Slik dempes følelsen av å være dypt inne i det kalde fjellet. For å gjøre turen så oversiktlig som mulig vil det være ulik lyssetting avhengig av hvilken sone man befinner seg i. På denne måten er man alltid bevisst på hvor langt man har kommet i tunnelen. Det er også installert pumper i taket som sørger for frisk luft, og alle vegger er utformet med akustisk hensyn, sier Husabø.

Han legger til at syklister kan se frem til å suse fremad på et lyst asfaltunderlag, mens gående og joggere får gleden av å ferdes på et komfortabelt gummidekke.

Komfortabelt og trygt

Strenge sikkerhetstiltak danner rammeverket for utformingen av den nye tunnelen. I tillegg til evakueringsalarm, overvåkningskameraer, nødtelefoner, og sikkerhetsporter til bruk ved vask og vedlikehold, har brannsikkerhet stått sentralt.

– Vi har hatt et veldig strengt brannkonsept og har bygget tunnelen med ikke-brennbare materialer. Alt fra akustiske plater til gummidekket er nøye utvalgt for å ivareta brannsikkerhet, sier Husabø.

For å sikre at både komfort- og sikkerhetstiltak fungerer optimalt er tunnelen nå inne i en testperiode fram til åpningsdatoen.

15. april står den klar til å ønske alle fotgjengere og syklister som er ute etter en særegen, komfortabel og spennende reiseopplevelse hjertelig velkommen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur