Emner
Publisert
09.01.2018

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Verdens storbyer vokser så fort at veisystemene ikke lenger har kapasitet til å frakte alle menneskene. Løsningen kan være et veinett under byene. Med enklere tunnelkonstruksjon og mikrobølger mot hardt fjell skal hastigheten på tunnelboringen mangedobles. En snegle kan i dag bevege seg 14 ganger raskere enn en tunnelboremaskin og vårt foreløpige mål vil være […]

Verdens storbyer vokser så fort at veisystemene ikke lenger har kapasitet til å frakte alle menneskene. Løsningen kan være et veinett under byene. Med enklere tunnelkonstruksjon og mikrobølger mot hardt fjell skal hastigheten på tunnelboringen mangedobles.

En snegle kan i dag bevege seg 14 ganger raskere enn en tunnelboremaskin og vårt foreløpige mål vil være å ta igjen sneglen, sier supergründeren Elon Musk.

På spørsmål om tunnelboring kan gjøres raskere svarer seniorrådgiver Jan Rohde i Sweco et entusiastisk ja.

Selvfølgelig ligger det ny bryteteknologi i en ikke alt for fjern fremtid som gjør at det går an å drive tunneler raskere, sikrere og mer presist. Siden jeg var nyutdannet har det vært dramatiske forbedringer – og utviklingen fortsetter i raskt tempo, sier den erfarne ingeniørgeologen.

Fullt på bakken, planlegger i dybden

Musk er fra Los Angeles, som med sine 18 millioner innbyggere regnes å være byen med tredje verst trafikkproblem i verden.

Hvis du forestiller deg tunneler som går 10, 20 og 30 lag i dybden, så blir det klart at et tredimensjonalt veisystem vil kunne møte transportbehovet til alle storbyer, hevder han.

Ideen er å skape en tunnel-infrastruktur under byene, men folk skal ikke kjøre rundt i mørket. Super-gründeren vil sette bilene på sleder som fraktes på skinner i høy hastighet til destinasjonen. Inn- og utgang må skje sømløst om man virkelig skal bøte på trafikkproblemene. En heisanordningen skal frakte kjøretøyene fra gateplan og ned i det planlagte tunnelsystemet, opp til 30 lag ned i bakken. Musk mener det egentlig ikke finnes en grense for hvor dypt man kan grave.

Heisene vil nødvendigvis måtte gå svært dypt, ettersom tunnelene skal bores under eksisterende VA-systemer, sier han.

I følge Rohde er ikke dette nytt tankegod

Storbyer som Singapore og Hong Kong er langt fremme på tunnelutvikling og prosjekterer tredimensjonalt. De har de ikke mer areal å ta av, så der planlegges infrastruktur i flere lag nedover, forteller han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur