Foto: Veidekke
Publisert: 09.07.2024 

Tunneloppdrag i Gøteborg

Veidekke har fått i oppdrag av Trafikverket å bygge delstrekningen Haga–Otterhällan på jernbaneforbindelsen Västlänken under sentrale Göteborg. Prosjektet er en utførelses­entrereprise på løpende regning med foreløpig beregnet verdi på 430 millioner svenske kroner eksklusive mva.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått oppdraget med å bygge strekningen Haga–Otterhällan. Dette viser at vi er konkurransedyktige innen gjennomføring av utfordrende og komplekse infrastrukturprosjekter, sier regionssjef Fredrik Indevall i Veidekke Anläggning Väst.

Kontrakten omfatter en strekning på om lag 500 meter mellom Rosenlundsplatsen og Havnekanalen, og består av dobbeltsporet tunnel og to servicetunneler i fjell. På dette delprosjektet skal Västlänken passere en rekke underjordiske strukturer som Götatunnelen, garasjer og tilfluktsrom.

Västlänken er et åtte kilometers jernbaneprosjekt for pendler- og regiontog der seks kilometer skal gå i tunnel under Gøteborg sentrum. Prosjektet skal gi økt kapasitet og regularitet samt redusere reisetiden, og tre nye stasjoner skal bidra til å øke reisegrunnlaget.

Arbeidene starter umiddelbart og forventes ferdigstilt våren 2029. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for tredje kvartal 2024.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur