Publisert
07.01.2019

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

– Vi er opptatt av det norske markedet, og har i en tid hatt et samarbeide med Safetec. Når vi nå etablerer oss samlokalisert med dem, er det for å utvide vår satsing på det norske og nordiske markedet. DB har tro på en god utvikling i regionen, og vil satse sterkt på å få […]

– Vi er opptatt av det norske markedet, og har i en tid hatt et samarbeide med Safetec. Når vi nå etablerer oss samlokalisert med dem, er det for å utvide vår satsing på det norske og nordiske markedet. DB har tro på en god utvikling i regionen, og vil satse sterkt på å få dette til.

Direktør Peter Haaks i DB Engineering og Consulting gjestet Norge i forbindelse med at selskapet etablerte seg her i midten av oktober. Han fortalte til Samferdsel og Infrastruktur at selv om den formelle etableringen ble satt til en spesiell dato for å kunne markere det, er dette et fokus som har utviklet seg for selskapet over tid. Og siden man opplever at DB's og Safetec sine tjenester og produkter i stor grad utfyller hverandre, ser han for seg at det samarbeidet man allerede har etablert, vil komme til å bli utvidet.

Alle sider

Vi kommer til å satse på alle aspekter av vårt kompetansespekter, slik som engineering, infrastruktur og prosjekter. Selskapet blir også å finne innenfor consulting i Norge, og flere kjenner allerede til at vi har utviklet egne verktøy og applikasjoner som har blitt meget godt mottatt i markedet. Vi har allerede et samarbeide med BaneNor som vi vil satse på å utvikle, forklarer Haaks.

Han ser dessuten for seg at DB Engineering og Consulting vil kunne utvikle mange joint venture-prosjekter med Safetec, og kanskje til og med gå inn i et enda tettere samarbeide på sikt.

Vi kommer til å satse på alle aspekter av vårt kompetansespekter.

– Nå skal vi imidlertid foreløpig arbeide sammen for å kunne tilby produkter som kan bidra til å redusere utgifter for kundene våre internt, og som kan øke både service og sikkerhet. Det er helt sikkert at det er kun gjennom tilfredse kunder at vi kan komme til å vokse og utvikle oss sammen til den størrelsen vi ser for oss og håper på, slår han fast.

Det betyr at dere satser på å vokse i tiden som kommer?

Ja, når vi etablerer oss med eget kontor i Norge, så er det fordi vi ser for oss en vekst i både det nasjonale og regionale markedet. Vi har den knowhow og ikke minst det apparatet i selskapet som trengs for at man skulle kunne vokse i et spennende marked. Nå er det på tide å få frem de «Unique selling points» vi vet at vår organisasjon står for, og bygge videre på de relasjoner vi allerede har her i landet.

Slik sett kan man altså konstatere at DB har kommet for å b

– Ja, vi gjør ikke slike etableringer tilfeldig, og det ligger en grundig analyse av markedet både nasjonalt og regionalt bak vår etablering. Nå skal vi arbeide tett sammen med våre alliansepartnere for å utvikle den standingen vi har, og det skal vi gjøre ved å skape tilfredse kunder, sier en offensiv Haaks til Samferdsel og Infrastruktur.

Samferdselsgigant

DB er forkortelse for Deutche Bahn, og det er således en gigant innen samferdsel som nå er på plass i Norge. De tilbyr teknisk avansert og kundetilpasset infrastruktur, mobilitet og transportløsninger. DB er et selskap med tung kompetanse, og er sterkt etterspurt i mange markeder verden over. De er kjent for å kunne levere alt fra idé til ferdig produkt, og er etablert i alle verdensdeler, og er fokusert på miljøvennlige løsninger innenfor samferdselssektoren. Samarbeidspartneren Safetec leverer tjenester innenfor risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Selskapet er kjent for å gi kundene beslutningsstøtte til å redusere risikoen, dimensjonere beredskapen, øke sikkerheten, optimalisere driften og forbedre påliteligheten. Fundamentet til Safetec er en tverrfaglig tilnærming til fagfeltet, kjennskap til bransjene, og forståelse for de faktorene som påvirker organisatorisk ytelse. Denne kunnskapen bruker Safetec til å gi kundene en helhetlig forståelse av risikobildet. Selskapet har levert tjenester til offentlig sektor, olje og gass, maritim og landbasert industri over hele verden.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur