Illustrasjon: AMV|Foto: Skanska
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
25.02.2020

Utviklet hybrid frontlaster for mer bærekraftig tunnelbygging

AMV og Skanska har sammen utviklet en hybrid frontlaster som gjør anleggsarbeid mer miljøvennlig og mer effektivt. Frontlasteren er ikke kun tiltenkt vei- og jernbanetunneler. Den kan benyttes i alle typer bergrom, større veiskjæringer og steinbrudd.

– Tradisjonelt har hjullastere vært brukt for å laste opp steinmasser under tunnelbygging. Men ved å bruke en hybrid frontlaster lastes stein ut vesentlig mer effektivt og miljøvennlig. Den bruker diesel kun på vei inn til arbeidsstedet. Når den ankommer riktig plassering kobles den på byggestrøm og drives da kun på elektrisitet. Maskinen kan laste ut masse og utføre mekanisk rensk av tunnelvegger og tak. Likevel er ikke bruksområdet kun begrenset til tunneler, men også alle slags bergrom, større veiskjæringer og steinbrudd, sier administrerende direktør i AMV, Peder Andersen til Samferdsel & Infrastruktur.

Flekkefjordfirmaet har utviklet maskiner for tunnelbransjen siden 1960-tallet, og Andersen bekrefter det alltid har vært viktig for dem å ha et tett samarbeid med kunder; slik som prosjektutvikler- og entreprenørkonsernet Skanska.

Videreutvikling av Brøyts lastemaskinkonsept

Maskinsjef for anlegg hos Skanska, Geir Olav Berg, forteller at AMV Frontloader 70 – Hybrid, er en nyutvikling av et eldre lastemaskinkonsept fra Brøyt AS (opprinnelig Brødrene Søyland AS) på Jæren. Rogalandsfirmaet er nok mest kjent for å ha konstruert den første gravemaskinen i Europa med helhydraulisk kraftoverføring. Gravemaskinene deres ble ofte kalt Brøyt eller Brøyten. Men da Brøyt ble kjøpt opp av Sandvik Tamrock i 1999, ble all produksjon flyttet til Finland og senere lagt ned. Tunnellasteren som ble lansert i desember 2019 er det Berg betegner som en helt ny maskin, sammenlignet med de tidlige frontlasterne fra Brøyt.

– Du kan godt kalle denne for en frontlaster som er mange generasjoner foran de opprinnelige modellene. Vi har hatt en totalgjennomgang av maskineriet. Det var mye gammel teknologi som måtte byttes ut, blant annet i hydraulikk- og elektronikk-systemet, sier Geir Olav Berg.

Han sier det var helt naturlig for Skanska å være med på utviklingen av AMVs maskin, siden konsernet har etterspurt en slik maskin fra deres tradisjonelle lastemaskinleverandører lenge.

– Så da AMV kom på banen med spørsmål om vi ville delta i prosjektet, var det enkelt for oss å si ja. Myndighetene, men ikke minst oss selv som bransje, stiller stadig strengere krav for å skape en mer bærekraftig BAE-næring. Lastemaskiner som dette er en del av svaret på disse kravene, sier Berg.

Han mener frontlasteren er en realistisk og naturlig vei å gå for å imøtekomme samfunnets stadig økende ønske om CO2-frie anleggsmaskiner.

– Skanska hadde behov for en maskin med en kapasitet som ikke var mindre enn den vi har i dag med tradisjonelle hjullastere, sier han.

Foto: Skanska

Skanska har lenge hatt et nært samarbeid med AMV, noe som også resulterte i at den første hydrauliske tunnelriggen så dagens lys i 1977.

– Riggen førte til et gigantisk fremskritt for tunnelproduksjon, siden tidligere tunnelrigger var drevet av luft: Kapasiteten gikk opp enormt. Jeg tror trygt jeg kan si at Skanska, og forgjengerne Ing. T. Furuholmen og Selmer, har bidratt mye til at «the Norwegian way of tunnelling» er omtalt i utlandet, sier Geir Olav Berg.

Utviklingen av AMV Frontlaster 70 – Hybrid startet i april 2018, og første leveranse til Skanska fant sted 18 måneder senere: I desember 2019. Peder Andersen i AMV sier Skanska har bidratt med verdifull driftskompetanse under utvikling og produksjon av frontlasteren, samt under testing og opplæring.

– Vi kommer til å produsere 1 frontlaster av denne typen i måneden. Skanska har nå bestilt de første 4 frontlasterne, deretter skal Veidekke har de 2 neste, sier Andersen.

AMVs utviklingskostnad for frontlasteren er på 20 millioner kroner, og er et av de største utviklingsprosjektene for firmaet de seneste årene.

– Vi har satset betydelige summer på utviklingen av den nye frontlasteren. Den koster vesentlig mer enn tradisjonelle maskiner, men ser man på effektivitetsgevinsten, besparelsen på energiforbruk og på bærekraft-perspektivet, så er det en vesentlig mer lønnsom maskin på både kort og lang sikt. Nå som myndighetskravene til bærekraft og elektrifisering av anleggsbransjen blir sterkere, så ser vi et sterkt marked for den nye frontlasteren i både Norge og internasjonalt, sier Peder Andersen.

Maskinen i aksjon: Slik kuttes CO2-utslipp og energiforbruk

AMV Frontloader 70 – Hybrid er effektiv og skaper mer lønnsom og bærekraftig drift på flere måter, forklarer Peder Andersen: Ved lastning i tunnel reduserer frontlasteren behovet for ventilasjon underveis med opp mot 50 prosent.

– Når du driver en tunnel må mye friskluft tilføres, som hovedsakelig brukes til å ventilere ut dieselavgasser. Med bruk av diesel kun på vei inn til arbeidsstedet, og elektrisk energiforsyning under resten av lasteprosessen, kan behovet for ventilasjon halveres. Det er en vesentlig besparelse for byggherre, siden ventilasjon er kostbart. Strømforbruket til maskinen er veldig lavt, sier han.

Til sammenligning kan en vanlig hjullaster bruke rundt 45 til 55 liter diesel i timen, og Geir Olav Berg hos Skanska, sier at CO2-utslipp med denne nye maskinen i prinsippet kan reduseres med nærmere 100 prosent.

– Slik som bygging av en 5000 meter lang tunnel, krever rundt 1000 sprengningssalver. All denne massen må lastes ut av tunnelen, en prosess som tidligere krevde enormt mye diesel: I snitt cirka 50 liter per time. Det vil si at man tradisjonelt må bruke 125 000 liter diesel for å laste ut stein fra en tunnel på 5000 meter. Den nye lasteren sørger for helelektrisk last av masse, så det sier seg selv av det reduserte klimaavtrykket kan bli enormt, sier Berg.

Når lastekapasiteten samtidig blir vesentlig høyere ved bruk av den nye hybridmodellen, og dieselforbruket går ned, blir lønnsomheten enda større. Dessuten kan frontlasteren under enkelte forhold erstatte piggemaskin som tradisjonelt anvendes til rensk av fjellet.

– Basert på tidligere erfaring med denne typen maskiner, er kapasiteten på volum høyere. Men i tillegg kan maskinen utføre mekanisk rensk, så 1 maskin kan da utføre arbeid som tidligere ble gjort av 2 maskiner, sier Peder Andersen i AMV.

Tunnellasteren til AMV vil bidra til å få ned den totale støvmengden som generes under tunnelarbeid.

– Frontlasteren er tilkoblet vann, så under lasteprosessen og mekanisk rensk spyles fjell og steiner for å redusere støvmengden. Det er viktig av HMS-hensyn og gjør arbeidsforholdene i tunnelen mye bedre, sier han.

Med tanke på miljøhensyn og elektrifisering, er det naturlig å spørre om hvorfor AMV Frontloader 70 – Hybrid ikke ble utviklet som en helelektrisk tunnellaster?

– Vi måtte sørge for at frontlasteren blir anvendelig for kjøper i alle typer situasjoner. Det er nødvendig at den i enkelte situasjoner kan laste på diesel, og derfor har den i tillegg en kraftig dieselmotor. Store deler av våre produkter er bygget som hybrider, og det ligger ingenting i veien for at hybridene kan ombygges til rene elektriske modeller. Med teknologiutviklingen som nå skjer kjapt er det veldig sannsynlig at det vil skje på sikt, sier Peder Andersen.

Skanskas nye frontlastere skal direkte inn i arbeidet med bygging av flere undersjøiske tunneler til fylkesvei 659 - Nordøyvegen i Møre og Romsda. Geir Olav Berg beskriver prosjektet som et av deres mest omfattende prosjekter. Veiprosjektet ble nettopp påbegynt og skal ferdigstilles i 2022.

– Dette er et område av Norge som i prinsippet har Grønland og Canada som nærmeste nabo vestover, ligger rett mot Atlanteren og er veldig værutsatt. All tunnelproduksjon skal foregå i et krevende værmiljø og med krevende logistikk, men kan nå gjøres mer bærekraftig og effektiv med denne nye typen frontlastere. Tunnelsteinen som hentes ut skal anvendes i forbindelse med en særdeles spektakulær vei- og brobygging i samme prosjekt, sier Geir Olav Berg.

Fylkesvei 659 Nordøyvegen kommer til å knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og broer.

Fakta:
AMV Frontloader 70 – Hybrid Tidslinje for prosjekt: April 2018 - desember 2019. Utviklingskostnad: 20 millioner kroner. Totalvekt: 70 tonn. Transportvekt (uten motvekt og skuffe): 50 tonn. L/B/H ved transport: 8,9 m/3,49 m/ 4,92m. Skuffekapasitet: 5, 3 m3. Dieselmotor: 340 kilowatt. El-motor: 250 kilowatt. Understell: Type B9. Hurtigkobling på skuffe.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur